Staňte se obchodním partnerem

Vybudujte své podnikání partnerstvím se společností Sensormatic Solutions

Partnerství s cílem poskytovat řešení, která posilují pozici maloobchodníků propojením zásob, zákazníků a cest personálu obchodu.

Společnost Sensormatic Solutions uznává a oceňuje klíčovou roli, kterou naši obchodní partneři hrají při rozšiřování poskytování našich řešení maloobchodníkům po celém světě. Prostřednictvím naší globální sítě obchodních partnerů poskytujeme maloobchodníkům nejlepší řešení ve své třídě.

conceptual image of businesspeople overlaid with connection lines and nodes

Program Global Partner Edge Channel

Připojte se k nám, neboť zrychlujeme maloobchod! Náš program Global Partner Edge Channel je navržen tak, aby byl jednoduchý, škálovatelný a ziskový. Global Partner Edge pomáhá našim obchodním partnerům k růstu tím, že jim nabízí diferenciaci potřebnou k rozšíření jejich podnikání. Global Partner Edge přináší našim obchodním partnerům komplexní sadu podpory pro uvádění produktů na trh, nástrojů, finančních pobídek a školicích prostředků.

  • Jednoduchost: Přímočarý a srozumitelný program usnadňuje obchodování se společností Sensormatic Solutions
  • Škálovatelnost: Nástroje a prostředky umožňují našim obchodním partnerům rozšiřovat své nabídky a rozvíjet své podnikání
  • Ziskovost: Spolupráce a oboustranně výhodné vztahy umožňují partnerům prohlubovat vztahy se stávajícími zákazníky a získávat nové zákazníky

Talk to our Global Partner Edge team about becoming a channel partner.

Obchodní modely v rámci programu Global Partner Edge

Urychlujeme inovace a růst partnerů, kteří jsou v souladu s našimi obchodními modely.

Připojte se k programu Global Partner Edge Channel jako prodejce s přidanou hodnotou, distributor s přidanou hodnotou nebo alianční partner a začněte využívat jeho výhod.

Do našeho ekosystému budeme také přidávat servisní partnery a partnery pro štítkování ve výrobě (OEM).

Prodejci s přidanou hodnotou
Tento typ nabízí kompletní sadu zdrojů a informací pro podporu, marketing a prodej a pomáhá partnerům rozvíjet jejich řešení ve spojení se společností Sensormatic Solutions.

Distributoři s přidanou hodnotou
Distributoři s přidanou hodnotou nabízejí širokou škálu služeb s přidanou hodnotou pro partnery společnosti Sensormatic Solutions a působí jako prodloužená ruka společnosti Sensormatic Solutions, která pomáhá zajistit partnerům nástroje a podporu potřebnou k úspěchu.

Alianční partneři
Alianční partneři jsou ti, se kterými spolupracujeme prostřednictvím rozvojových iniciativ a strategických aktivit.

Servisní partneři
Společnost Sensormatic Solutions disponuje celosvětovou sítí partnerů, kteří poskytují instalační služby.

Partneři pro štítkování ve výrobě (OEM)
Naši partneři pro štítkování ve výrobě (OEM) integrují na své komponenty naše štítky, případně distribuují naše štítky a poskytují tak řešení pro maloobchodníky.

Chcete se stát partnerem? Vyplňte prosím formulář.

K odeslání dotazu prosím použijte tento formulář. Do tohoto formuláře zadáte své jméno, e-mailovou adresu a další osobní údaje. Přečtěte si prosím naše oznámení o ochraně osobních údajů, kde naleznete informace o tom, jak chráníme a spravujeme vaše osobní údaje. Vyplněním tohoto formuláře a odesláním svých údajů potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte s našimi podmínkami ochrany osobních údajů a rovněž s podmínkami používání souborů cookie.

Zjistěte více o tom, jak může technologie Sensormatic IQ změnit váš přístup k analytice.

Kontaktujte nás