Příběh udržitelného maloobchodu Sensormatic Solutions společnosti Johnson Controls

Cesta k udržitelnosti, která je základem našeho úsilí o inovace, začala příslibem a dlouhodobým závazkem proaktivně zachovávat pevnost našeho odkazu udržitelnosti.

Udržitelnost je zásadní

Kdysi byla udržitelnost mezi podnikateli považována za něco, „co je pěkné mít“, ale v dnešním světě hraje zásadní roli. Podnikání klasickým způsobem již není dále životaschopné. Místo toho je nutné klást větší důraz na hmatatelné kroky, protože spotřebitelé se ve stále větší míře ztotožňují se sociálními záležitostmi na širší globální úrovni. K zajištění souladu s hodnotami zákazníků je úsilí o uplatňování zásad udržitelnosti a jejich realizaci kriticky důležité pro dosažení poslání u společností, které usilují o vedoucí postavení tomto oboru.

Pro Sensormatic Solutions je udržitelnost významným hnacím prvkem již od jejího založení v roce 1966. Záměrně jsme „odpovědný maloobchod“ stanovili jako svoji prioritu a usilujeme o jeho největší dopad.

Sledujte nyní, abyste se dozvěděli více o našem závazku udržitelnosti

Udržitelnost je pevně začleněna do našich procesů a pracovišť, výrobků, řešení a služeb

Udržitelnost začíná na našich pracovištích a přenáší se k našim zákazníkům. Pomáhá vytvářet příležitosti pro maloobchody, aby technologii využívaly jako ústřední bod jejich vlastních snah v oblasti udržitelnosti. Díky tomu udržitelnost zvyšuje hodnotu a pomáhá dále zpevňovat věrnost zákazníků a loajalitu ke značce.

view of retail sales rack and window with green foliage in the distance
female shopper walking down aisle of retail store

Technologie a inovace v maloobchodu: ústřední bod iniciativ v oblasti udržitelnosti

Integrace udržitelnosti do srdce našeho podnikatelského ekosystému zahrnuje inovativní akce a kroky pro maloobchodní podnikatelské činnosti – od dodavatelského řetězce až po prodejny – které přispějí k silnější a zdravější budoucnosti. Tento výsledek závisí na praktických krocích, které je nutné provést nyní.

woman in sunglasses carrying environmentally-friendly coffee cup and shopping bag from retail grocery

Odpovědný maloobchod je v srdci všeho, co děláme

Náš strategický přístup k udržitelnosti zahrnuje pomoc maloobchodům a jejich zákazníkům při plnění jejich cílů v oblasti udržitelnosti

Odpovědný maloobchod je v srdci všeho, co děláme. Stáhněte si dokument o udržitelnosti

Pro maloobchody

Naše řešení umožňují maloobchodům jednat na základě normativních, daty podporovaných výsledků a umožňují sebevědomý přesun směrem ke zdravější budoucnosti díky:

woman looking at device superimposed on sensormatic iq icons

Technologii Sensormatic IQ

Unify diverse data and insights with our intelligent operating platform designed to drive improved shopper experiences and retail outcomes.

Overhead view of retail mens' store

Řešení pro prevenci ztrát

Sensormatic empowers retailers to fight global shrink and retail crime with proven merchandise protection solutions.

  • systémům elektronické ochrany zboží (EAS);
  • iniciativě opětovného využití vizuálních zdrojových tagů (VSTR);

male and female shopper looking at rfid tagged apparel

Správě skladových zásob;

A clearer view from the global leader in RFID Inventory Intelligence.

male worker in food factory wearing ppe inspects refrigerated machinery

Řešení pro bezpečnost výrobků podléhajících zkáze.

Perishable Product Safety is a configurable, innovative, and easy-to-use cloud-based platform.

Pro zákazníky

Technologie nejen vytváří bezproblémový zážitek z nakupování, ale rovněž udržitelný zážitek. Očekávání zákazníků maloobchodů a udržitelnost zahrnují:

  • maloobchod, který pozitivně ovlivňuje prostředí;
  • maloobchod, který má zájem o zdravé lidi, zdravé prostředí a zdravou planetu;
  • maloobchod, který uplatňuje zásady bezproblémového sjednoceného podnikání se správným zbožím na správném místě a ve správném čase.

Maloobchody splňují očekávání zákazníků prostřednictvím:

  • skladových zásob na úrovni jednotlivých položek tak, aby návštěva zákazníka měla smysl a aby měl zákazník jistotu, že je zboží na skladně nebo je připravené k odběru;
  • integrace dat, která pomůže stanovit efektivní trasy kupujících a omezit počet zbytečných návštěv obchodů v případě, že počet zaměstnanců neodpovídá požadovaným službám.

Pro Sensormatic Solutions

Jsme skrz naskrz oddáni udržitelnosti. Naše úsilí o dosažení udržitelnosti pro maloobchody, zákazníky a nás samotné je neotřesitelné. Práce nikdy nekončí.

Sensormatic Solutions neustále hodnotí provozy, zařízení a vybavení s cílem zlepšovat svůj výkon v oblasti životního prostředí a energetického managementu prostřednictvím identifikace a redukce zbytečně spotřebovaných energií. Z tohoto hlediska se zaměřujeme na čtyři oblasti:

clearing in forest with tall trees and sunlight and sky barely visible in foliage
icon of gear with leaves growing out of it

Energetický management dle norem ISO 14001 a ISO 50001 a certifikace systémů environmentálního managementu;

icon of laboratory equipment with leave growing behind it

Udržitelné materiály;

icon of delivery truck with electrical plug

Energetická účinnost servisního vozového parku;

icon of people sharing a meal outdoors with a tree behind them

Odpovědní lidé

side of modern green glass building seen looking upwards with tree and sunlight far above

Přenos priorit udržitelnosti do budoucího rychloobrátkového maloobchodu

Jako nositel změny Sensormatic Solutions usiluje o pomoc maloobchodům a jejich zákazníkům na jejich cestě k udržitelnosti.

Zjistěte více o tom, jak může technologie Sensormatic IQ změnit váš přístup k analytice.

Kontaktujte nás