Článek

Čím je dnes Computer Vision převratné pro prevenci ztrát

ledna 23, 2023

Share

Prevence ztrát figuruje vždy na samém začátku seznamu priorit maloobchodníků, a nyní to platí více než kdy jindy. Dokládá to i nedávná zpráva od Narodní federace maloobchodu (NRF), podle níž 57 % maloobchodníků uvedlo, že při pandemii COVID-19 došlo k nárůstu zločinného spolčení v maloobchodě (organized retail crime; ORC), a dalších 50 % upozornilo na zvýšení počtu drobných krádeží.

Co tedy může maloobchodník při takovém nárůstu dělat? Tradiční opatření, jako je třeba navýšení počtu pracovníků ochranky, jsou drahá a konec konců mohou způsobit, že se zákazníci budou naopak cítit méně bezpečně. Kamerový systém zase umožňuje maloobchodníkům přijmout opatření až po krádeži.

Naštěstí existuje technologie, kterou lze implementovat poměrně rychle a snadno a dokonce do vaší stávající kamerové infrastruktury. Je to Computer Vision, ze kterého se velmi rychle stává cesta do budoucnosti předcházení ztrátám v maloobchodě.

Computer Vision 101

Computer Vision může znít jako sci-fi nebo dokonce něco z budoucnosti, ale je nejen velmi reálné, ale i skutečně účinné při zlepšování téměř všech aspektů maloobchodního ekosystému. Ale co to přesně je? IBM nabízí výstižnou definici:

Computer Vision je obor umělé inteligence (UI), který umožňuje počítačům a systémům odvozovat smysluplné informace z digitálních obrázků, videí a dalších vizuálních vstupů a na základě těchto informací podnikat akce nebo vydávat doporučení. Jestliže UI umožňuje počítačům myslet, Computer Vision jim umožňuje vidět, pozorovat a rozumět.

Jinak řečeno, Computer Vision představuje „oči“ systému strojového učení, které mu umožňují analyzovat data v reálném čase prostřednictvím videa lépe, než to umí třeba tabulkový procesor. Pro maloobchodníky znamená zásadní obrat v celé řadě aspektů nakupování v prodejně včetně:

  • Optimalizace uspořádání prodejní plochy podle zónových teplotních map vytvářených na základě aktuálního pohybu spotřebitelů.
  • Měření návštěvnosti prodejny, průchozího provozu, interakcí s displeji, doby zdržení a mnoho dalšího.
  • Detekce zbraní, obličejových kukel a agresivního chování.
  • Rozmístění reklam v prodejnách.
  • Správy úrovní zásob.
  • Pomoci při skladování a kontrole dodržování předepsaného uspořádání zboží na regálech.

Avšak největší a nejbezprostřednější dopad počítačového vidění Computer Vision je dnes to, co může dělat při prevenci ztrát.

Prevence ztrát budoucnosti zavedená již dnes

U Sensormatic Solutions víme něco málo o budoucnosti prevence ztrát. Ostatně zakladatel naší firmy byl průkopníkem, který v 60. letech minulého století zavedl první elektronickou ochranu zboží proti krádežím (electronic article surveillance; EAS). Dnes jsme nadále ~~~na čele technologie EAS~~~, nicméně nedá velkou práci si uvědomit, že video systémy zkombinované s technologií Computer Vision se velmi rychle prosazují jako technologie prevence ztrát budoucnosti. Avšak to neznamená, že takové technologie, jako je EAS, snad brzy zmizí — to se určitě nestane. Naopak, stanou se efektivnější rozšířením o všechny ty funkce, které umí právě Computer Vision.

Takže co to přesně může znamenat pro prevenci ztrát?

Omezit krádeže v prodejně.

Více než polovina maloobchodníků hlásí, že boj proti krádežím v prodejně se za posledních pět let stal nejvyšší prioritou, a 44 % maloobchodníků sdělilo, že důsledkem pandemie se situace značně zhoršila. Pokud se tedy potýkáte s krádežemi v prodejně nebo máte jen podezření, že by k nim mohlo docházet, může se Computer Vision stát tím nejlepším pomocníkem v boji proti nim. Díky kameře namířené na dané prodejní místo může Computer Vision odhalit problémy u samoobslužné pokladny: například neoskenování cenovek zboží či jejich odstranění z neoskenovaných položek, a bez prodlení na ně upozornit. Představte si to i jako monitorování chování zaměstnanců, zda nepáchají nekalé činnosti, jako je odstraňování cenovek z položek bez jejich oskenování.

Snížit ztráty u samoobslužných pokladen

Samoobslužné pokladny se rychle stávají normou pro mnoho maloobchodních odvětví především proto, že jsou rychlé a pohodlné pro spotřebitele a snižují počty pracovníků, které jsou potřeba v maloobchodě. Avšak nevýhodou těchto pokladen je, že představují obrovský zdroj ušlých příjmů prostřednictvím podvodů při samoobslužném skenování. Průzkumem provedeným v roce 2018 bylo zjištěno, že se 20 % spotřebitelů přiznalo ke krádeži neoskenováním všech položek u samoobslužné poklady. A 50 % těch, kteří takovou krádež přiznali, prohlásilo, že to udělali kvůli slabé či žádné ochraně u této pokladny. Průzkumem provedeným v roce 2015 bylo zjištěno, že z ročních prodejů v částce 21 milionů USD nebylo u samoobslužné pokladny zaplacené zboží v hodnotě 850 tisíc USD. Nyní se zamyslete nad tím, o kolik se dnes zvýšily počty samoobslužných pokladen ve srovnání s dobou, kdy byly tyto průzkumy provedené, a představte si, o jak velké maloobchodní tržby můžete důsledkem toho přijít.

Avšak v případě Computer Vision kamera umístěná nad terminálem samoobslužné pokladny nejenže dokáže rozpoznat, že položky nejsou správně naskenovány, ale může na to bez prodlení upozornit pracovníky pro prevenci ztrát v prodejně.

Boj proti zločinnému spolčení a rabování regálů

Zločinné spolčení v maloobchodě (ORC) je na vzestupu a maloobchodníci pociťují jeho dopad na své hospodářské výsledky. Hovoří fakta: během pandemie bylo nahlášené zvýšení krádeží v téměř 70 % předních prostorech prodejen. Dle odhadů Koalice pro prosazování zákonů a maloobchod přijde zločinné spolčení maloobchodníky na 45 miliard USD ročně. To jsou obrovské ztráty, ale na pomoc může přijít právě Computer Vision.

Jak?

Jedním ze způsobů je detekce „rabování regálů“, což je čin, při kterém pachatelé ORC seberou z regálu všechny vytipované produkty. Dalším způsobem je odhalování neobvykle početných skupin osob, které vstoupily do prodejny nebo se v ni začaly shlukovat. Takto běžně postupují pachatelé zločinného spolčení (ORC), kteří často vytvářejí shluky k zastrašení zaměstnanců prodejny nebo zatajení krádeže znemožněním výhledu zaměstnance či kamery na kradené zboží. V obou případech je může Computer Vision detekovat a okamžitě upozornit pracovníky prevence ztrát, kteří pak mohou zasáhnout, aby krádež alespoň zmírnili.

Chránit zákazníky na parkovištích

Trestná činnost není páchána pouze v maloobchodních prodejnách — často k ní dochází také na parkovištích. Pachatelé se totiž často rozhodnou zaparkovat a čekat na snadný cíl či na někoho, kdo nese nákup, který mohou uloupit, a pak snadno prodat. Nakonfigurováním technologie Computer Vision tak, aby detekovala vozidla zaparkovaná po nezvykle dlouhou dobu a upozornila na ně ochranku, můžete na svých parkovištích nejen zajistit zvýšit bezpečnost zákazníků, ale také ochránit pověst své značky a ušetřit se nákladných žalob z odpovědnost za škodu.

Odrazovat od potulky po otevírací době

K trestné činnosti v maloobchodě nedochází jen během otevírací doby. Aby se zabránilo vloupání, může Computer Vision odhalit osoby nebo skupiny osob, které se po zavření potulují v prostorách prodejny, a – ano, uhodli jste správně – vydávat výstrahy pracovníkům pro prevenci ztrát.

Budoucnost se blíží rychleji, než si dokážete představit

Se všemi těmito schopnostmi Computer Vision, které přinášejí takový zásadní obrat, musí být jeho implementace do všech vašich prodejen nesmírně náročná, že? V žádném případě! Naopak, mnoho technologií Computer Vision včetně těch našich se dá nejen napojit na stávající kamerovou infrastrukturu, ale vyžadují i relativně malý výpočetní výkon. Díky tomu je nasazení vidění Computer Vision rychlé a provoz nákladově efektivní.

To zní dobře, že?

Zjistěte více

To je jen zlomek toho, co může Computer Vision dělat při prevenci ztrát a pro maloobchod vůbec. Avšak můžete se dozvědět mnohem více o všech způsobech, kterými tato nezbytná technologie dokáže maloobchodníkům zvýšit efektivitu a zlepšit výsledky: od patřičnějšího vytrasování prodejny a zlepšení zkušenosti zákazníků až po detekování vytipovaných osob a hlídání prodejních míst bez pokladních. Pro úplný přehled si stáhněte ještě dnes náš dokument „Computer Vision a budoucnost maloobchodu: lepší Shopper Experiences (zkušenosti kupujících), účinnější prevence ztrát a optimalizované činnosti“.

Share

Explore Related Topics

visionworks occupancy screen

Zjistit více o řešení Computer Vision

Kontaktujte nás