Článek

Použití údajů o zásobách jako základ pro lepší funkci maloobchod

května 07, 2023

Share

Řešení TrueVUE Cloud usnadňuje globálním maloobchodním podnikům získávat přesné informace o skladových zásobách a tuto přesnost udržovat a umožňuje uspokojovat potřeby zákazníků prostřednictvím všech kanálů – v prodejnách, při nákupu online s vyzvednutím v obchodě (BOPIS), odběru zboží u prodejny a přímým doručením zákazníkovi (DTC).

S tím, jak se preference zákazníků posunují směrem k personalizaci a nákupnímu zážitku rozšířenému o digitální složku, se postupně zvyšuje význam strategického a na datech založeného přístupu ke správě skladových zásob. Znalost umístění zboží, cest, kterými se pohybuje, a způsobu, jakým s ním zákazníci zacházejí, jsou kritickými předpoklady úspěchu na trhu, kde maloobchodní prodejci potřebují ucelené informace, aby dosáhli svých cílů. Jejich činnosti musí vycházet z inovací v oblasti maloobchodní technologie, podpory produktových týmů při jejich úsilí o navrhování řešení, která poskytnou jediný zdroj pravdivých informací podporujících jednotné obchodní prostředí s daty v reálném čase.

Tento cíl je stále více dosažitelný. Prostřednictvím kombinace senzorů pro radiofrekvenční identifikaci (RFID), záznamů založených na cloudu, integrovaných datových úložišť a analytických nástrojů další generace je nyní řada maloobchodů schopna proměnit tuto vizi ve skutečnost. Propojené maloobchodní ekosystémy v současné době dokážou označovat, zaznamenávat a uvádět do kontextu vše, co se děje na prodejní ploše, v rámci celého dodavatelského řetězce (supply chain) a ve skladech. Výsledkem jsou data, která mají maloobchodní prodejci k dispozici pro zlepšování svých provozních činností.

Sensormatic Solutions dlouhodobě zaujímá v tomto oboru svým značkovým portfoliem integrovaných řešení pro správu skladových zásob (inventory intelligence) na bázi technologie RFID přední místo. Software TrueVUE Cloud představuje ucelené řešení pro maloobchody, které usilují o zeštíhlení a optimalizaci svých podniků. Naše produktové týmy těsně spolupracují se zákazníky na vylepšeních a pomáhají stále většímu počtu maloobchodů využívat sílu jejich dat.

Mezi tato nová vylepšení patří:

 • Funkce Open API, které umožňují navrhovat zákaznické aplikace a snadněji realizovat integrace.

  Řešení TrueVUE Cloud bylo vyvinuto včetně rozhraní pro programování aplikací (API), které zjednodušuje a zpřístupňuje funkce těm maloobchodům, které již investovaly do maloobchodních technologických platforem a programů. Nedávná vylepšení softwaru tyto možnosti přenášejí na ještě vyšší úroveň a výsledkem je řešení, které se snadněji integruje prostřednictvím rozhraní API a konektorů do stávajících systémů plánování zdrojů (ERP) maloobchodů, jejich systémů skladového managementu (WMS), systémů pro prodejní místa (POS) a dalších podnikových systémů.

  Tyto změny, mezi které patří vylepšený portál pro vývojáře TrueVUE Cloud Developers Portal a nejnovější a nejpokročilejší nástroje pro správu brány API, umožňují realizovat ještě bezproblémovější integrace přizpůsobené specifickým požadavkům. V nejnovější verzi řešení TrueVUE Cloud mohou maloobchody očekávat rozšířené možnosti přizpůsobování a větší flexibilitu při integraci dat z několika zdrojů a získávají ucelenější pohledy na všechny probíhající procesy, od skladových zásob a přidělování práce až po úbytky a další parametry.

  „TrueVUE Cloud nabízí přímočaré nástroje API, které maloobchodům umožňují provádět snadnou integraci do jejich stávající softwarové výbavy,“ říká Pedro França, ředitel pro management řešení pro Inventory Intelligence ve společnosti Sensormatic Solutions. „Poskytuje našim zákazníkům možnost analyzovat soustavy popisných a komplexních datových souborů a umožňuje jim tak identifikovat nastupující trendy a oblasti s příležitostmi ke zlepšování.“

 • Splnění certifikačních požadavků SOC 2 zajišťuje zabezpečené údaje pro štíhlejší proces finančních auditů.

  aicpa soc certification logoNejnovější software TrueVUE Cloud nabízí vyšší spolehlivost a funkce zabezpečení díky tomu, že společnost Sensormatic Solutions získala osvědčení o shodě se standardem SOC 2 (SOC 2 typ 1 a SOC 2 typ 2). Směrnice SOC 2 Amerického institutu certifikovaných veřejných účetních (AICPA) je zlatým standardem zabezpečení účetnictví a auditů na bázi cloudu. Proces vyhodnocuje postupy zabezpečení dat dodavatelů včetně dodržování požadavků na uchovávání a přenos dat a určuje, zda mohou uživatelé používat data získaná programy těchto dodavatelů pro účely vykazování. Vzhledem k tomu, že společnost Sensormatic Solutions nyní patří mezi certifikované dodavatele, mají maloobchody používající nejnovější verzi řešení pro správu zásob na úrovni položek na bázi radiofrekvenční identifikace (RFID) TrueVUE Cloud jistotu, že jsou jejich data v bezpečí. Mohou proto také používat své nejnovější výsledky inventur pro finanční audity, čímž se snižuje objem práce související s postupy vykazování na konci roku.

  „Naše nedávná certifikace SOC 2 typu 2 poskytne maloobchodům pocit bezpečí, že při práci se společností Sensormatic Solutions zpracování jejich dat splňuje nejpřísnější požadavky směrnice SOC institutu AICPA. A pomůže také nám, abychom svým maloobchodním partnerům poskytovali své služby novými vzrušujícími způsoby,“ řekl Jamie Kress, výkonný pracovník pro správu skladových zásob (inventory intelligence) a digitálních řešení ve společnosti Sensormatic Solutions. „Vědomí, že RFID data jsou uchovávána a přenášena bezpečným způsobem, přináší maloobchodním partnerům pocit bezpečí. Navíc možnost využít RFID údaje o skladových zásobách pro audity omezí nebo úplně odstraní potřebu provádění drahých a pracných ročních inventur a díky tomu budou maloobchody efektivněji přidělovat pracovníky a umožní zaměstnancům zaměřit se na poskytování výjimečného zákaznického zážitku.“

 • Registrace Google Cloud Marketplace odstraňuje překážky přijetí.

  Řešení TrueVUE Cloud je nyní zaregistrováno na Google Cloud Marketplace a díky tomu se dosahuje přímočarého zavádění a poskytování řešení. Nabídka řešení TrueVUE prostřednictvím tohoto kanálu zkrátí čas potřebný k zajištění předplatného na podnikový software a zjednoduší procesy pořizování a realizace smluv a díky tomu se zkrátí doba, která je potřebná k nasazení řešení. To platí zejména u maloobchodů, které již při svém provozu využívají technologie Google Cloud, protože mohou využít stávající účty v obchodu Marketplace k pořízení předplatného na cloudovou platformu TrueVUE.

  „Díky tomu, že řešení TrueVUE Cloud je registrováno na Google Cloud Marketplace, mohou zákazníci profitovat ze zrychleného nakupování využitím fondů na Google Cloud ke zjednodušení správy dodavatelů, konsolidaci IT a uplatňování nákupních závazků na cloudu,“ říká Mark Gonzales, manažer řešení společnosti Sensormatic Solutions. „Zákazníci mohou přistupovat ke Google Cloud Marketplace pro rychlé zavádění řešení TrueVUE Cloud prostřednictvím soukromé nabídky nebo k vyžádání podrobnějších informací o TrueVUE Cloud“.

Výše uvedené body přestavují pouze několik dílčích kroků v rozvoji řešení správy skladových zásob (inventory intelligence) TrueVUE Cloud a v žádném případě se nejedná o úplný přehled. TrueVUE Cloud nabízí ještě mnoho dalšího. Společnost Sensormatic Solutions navazuje partnerství s maloobchody využívajícími nejnovější technologie, které jsou na předních místech na cestě k realizaci moderních systémů správy skladových zásob, a neustále vylepšuje své produkty pro současné i budoucí maloobchodní zákazníky. Maloobchody budou nadále přizpůsobovat tyto nástroje a pokračovat v integraci nových zdrojů dat, aby dosáhly maximálního užitku ze svých cloudových ekosystémů a inovativních aplikací, které jim pomohou připravit se na budoucnost.

Koneckonců, řešení, jako je TrueVUE Cloud, jsou pouhými obchodními nástroji a za jejich správné uplatnění odpovídají samotné maloobchody. Ty rozhodují, jak budou tyto nástroje používat k získání, interpretaci a profitování z ucelených informací včetně objevování způsobů pro neustálé zlepšování cest zákazníků za nákupem.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak řešení TrueVUE Cloud a technologie RFID mohou maximalizovat dostupnost zboží a zlepšovat tak nákupní zážitek (shopper experience), navštivte naši stránku Přehled o stavu zásob nebo nás ještě dnes kontaktujte.

Share

Explore Related Topics

hand applying tag to garment

Zjistěte více o výhodách využívání cloudu TrueVUE pro sestavování přehledů o zásobách.

Kontaktujte nás