Článek

Budoucnost Source Taggingu

května 27, 2024

Share

Nejde o to, co okódujete, ale o to, jak to okódujete.

Mějte tuto zásadu na paměti i do budoucna.

V současnosti představuje Source Tagging užitečnou strategii, která pomáhá maloobchodníkům snižovat ztráty, zvyšovat obrat a zlepšovat zkušenost zákazníků. Avšak s postupujícím vývojem technologií a měnícími se preferencemi spotřebitelů – a také s nárůstem kriminality v maloobchodě – bude pro trvalý úspěch nesmírně důležité program Source Tagging průběžně aktualizovat.

Co by tedy mohl Source Tagging nabídnout maloobchodníkům v budoucnu? Čtěte dále a dozvíte se, jaké jsou hlavní trendy, taktiky a technologie, které byste měli sledovat a připravit se na maloobchodní prostředí v budoucnosti.

Frekvence pro budoucnost

Každý typ štítku a etikety na zboží nabízí své jedinečné výhody – když se tedy díváme do budoucna, otázka zní: Jaké technologie jsou pro budoucnost nejlepší?

V současnosti jsou to tito kandidáti:

  • AM: Větší detekční dosah a vyšší odolnost proti elektronickému rušení, využití pro prevenci ztrát.
  • RF: Kratší detekční dosah, avšak často vyšší nákladová efektivita, pestrý výběr typů štítků.
  • RFID: Nosič dat na úrovni položek prostřednictvím UHF frekvencí, ideální pro získávání informací využitelných mnoha způsoby napříč celou firmou.

Kromě těchto odlišných vlastností je každá frekvence určena pro poněkud jiný účel. Source Tagging pomocí AM štítků a etiket přináší nejlepší výsledky například u snižování počtu krádeží na prodejnách. Na druhou stranu označování stejných produktů pomocí cloudové RFID technologie zajistí data na úrovni položek pro optimalizaci řízení zásob a prevenci ztrát.

Maloobchodníci budou jistě chtít využít výhod v podobě prevence ztrát i řízení zásob. Nemusí však upřednostnit jedno před druhým. A to je vlastně přesně to, co označování pomocí duální technologie slibuje. Štítky s duální technologií již existují, ale zatímco výhody obou řešení se zdají naprosto jasné, implementace u mnoha maloobchodníků příliš nepokročila.

Společnost Sensormatic Solutions již začala tento problém maloobchodníků řešit. Jako první jsme přišli se štítky s duální technologií, které jsou díky nám součástí maloobchodních programů Source Taggingu již desítky let. Pracujeme na tom, aby se toto úspěšné řešení rozšířilo v budoucnu na ještě větší počet štítků – můžete se těšit na další zprávy.

Udržitelnost je středem pozornosti

Udržitelné postupy v oblasti Source Taggingu jsou dobré jak pro naši planetu, tak pro maloobchodní prodejce. Při rozhodování o tom, za co utratit své těžce vydělané peníze, klade mnoho zákazníků velký důraz na udržitelnost. Je tomu tak zejména u současných nejvýznamnějších skupin nakupujících. Například u generace Z a mileniálů je o 15 % vyšší pravděpodobnost než u starších generací, že utratí peníze za udržitelné značky spíše než za méně udržitelné konkurenční zboží.

Jinými slovy můžeme říci, že pokud váš program Source Tagging dosud nevyužívá udržitelná řešení, může být nyní ten správný čas s tím začít.

Společnost Sensormatic Solutions již nyní usiluje o snižování množství plastu ve svých štítcích a etiketách, aby maloobchodníkům pomohla dosahovat jejich cílů v oblasti udržitelnosti. A to jsme teprve na začátku. Další udržitelná řešení jsou na obzoru, protože pracujeme na nových objevech v oblasti materiálů, ze kterých jsou štítky vyráběny, a v oblasti dopadu na životní prostředí.

Vyšší udržitelnost štítků v kombinaci s programem recyklace může přinést ještě více výhod. Program recirkulace VST společnosti Sensormatic Solutions již nabízí maloobchodníkům snadný a cenově efektivní způsob, jak štítky přijímat a znovu využívat. Maloobchodníkům jsou vráceny peníze, pokud zašlou deaktivované štítky zpět do některého z našich recirkulačních center. V těchto centrech naše týmy štítky zkontrolují, vyčistí a znovu certifikují. Poté se štítky vracejí zpět do dodavatelského řetězce.

Pohled do budoucna: pohodlí pro zákazníky a návrat QR kódů

Většina současných maloobchodníků začala využívat Source Tagging jako prostředek ke snižování ztrát a zlepšení řízení zásob. To však nejsou jediné oblasti v maloobchodním sektoru, kde může tato technologie přinést značné výhody. Zákaznická zkušenost – což je oblast, kterou se maloobchodníci hodně zabývají již nyní – bude nadále nabývat na důležitosti. Zároveň s tím bude přikládán čím dál větší význam tomu, jakou bude mít Source Tagging schopnost zlepšovat zákaznickou zkušenost.

Díky Source Taggingu odpadá nutnost kódování zboží prodejním personálem, který se tak může lépe soustředit na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, jako je prodej a pomoc zákazníkům. Díky lepšímu řízení zásob mohou navíc prodejci spolehlivěji zjišťovat zásoby zboží, které mají na skladě. To vše dohromady zlepšuje zákaznickou zkušenost a může přispívat k získání loajálnějších a spokojenějších zákazníků.

Jak to ale bude se zákaznickou zkušeností v budoucnu?

Štítky zabudované do zboží ve výrobě jsou tak malé, že se dají všít do švů oděvů a není třeba je odstraňovat. To zkracuje dobu, kterou zákazníci stráví při placení, umožňuje řízení zásob, prevenci ztrát a zlepšuje zákaznickou zkušenost díky použití pouze jediného štítku.

A co je ještě lepší – protože se zdá, že QR kódy budou nejspíše zpět v oblibě, mohly by se kombinovat s duální technologií AM/RFID. Tato kombinace již nyní zákazníkům umožňuje naskenovat produkty pomocí telefonů a zjistit o nich potřebné informace, pokyny k péči o produkty, informace o záruce a mnohé další.

V blízké budoucnosti by však integrované štítky s QR kódy mohly zůstat nedílnou součástí produktů. Spotřebitelé by tak měli informace o původu materiálu a životním cyklu pro ekologickou likvidaci. To by spolu s praktičností pro maloobchodníka mohlo značně posílit postavení značek, které půjdou do budoucna touto cestou.

Klíčové body

Nikdo neví, co budoucnost přinese, ale úkolem všech leaderů v maloobchodu je být připraven. Zaměříte-li své úsilí na nadčasové značení s duální technologií, recirkulaci a inovativní štítky, připravíte si pevný základ pro budoucnost.

Prostřednictvím těchto strategických investic do technologií a udržitelnosti mohou maloobchodníci nejen snížit ztráty a optimalizovat své činnosti, ale také získat cennou konkurenční výhodu na neustále se vyvíjejícím trhu. Obraťte se ještě dnes na některého z odborníků na Source Tagging společnosti Sensormatic Solutions a zjistěte, jaká řešení vám můžeme nabídnout pro zlepšení vašeho provozu.

Share

Explore Related Topics

Zjistěte více o způsobech, jakými vám naše řešení pro označování zdrojů poskytují konkurenční výhodu.

Naplánujte si čas na rozhovor