Článek

Ano, Source Tagging lze použít i pro tyto produkty: Prozkoumání vertikál

Kódování zboží u zdroje je již dlouhou dobu jedním z hlavních nástrojů maloobchodních prodejců. A přestože principy Source Taggingu zůstávají i nadále z velké části nezměněny, musely se, stejně jako v podstatě všichni maloobchodní prodejci, do značné míry změnit, aby splňovaly požadavky vyvíjejícího se maloobchodního prostředí.

Vzhledem k vysoké ztrátovosti, zvyšující se hrozbě organizovaného maloobchodního zločinu (ORC) a novým očekáváním nakupujících mohou nyní maloobchodní prodejci díky Source Taggingukódovat více zboží než kdy dříve.

Source Tagging není určen pouze pro oděvy nebo elektroniku — nebo obecně pro jakoukoli vertikálu. Ve skutečnosti může být Source Tagging prospěšný pro většinu dnešního zboží v maloobchodě. Vzhledem k tomu, že jsou dnes k dispozici etikety a štítky i pro obtížně kódovatelné zboží malých i velkých rozměrů, budete se chtít ujistit, že kódujete maximum možného, abyste minimalizovali ztráty, optimalizovali práci a zlepšili zkušenost zákazníků.

Projděte si níže uvedené kategorie výrobků, které se nejčastěji kradou a které je obtížné ochránit, a zjistěte, zda chráníte vše, spolu s možnostmi štítků a etiket, které jsou pro zabezpečení každého z nich nejvhodnější.

Potraviny a nápoje

Spotřební zboží patří trvale mezi nejčastěji kradené zboží na celém světě. A jeho kódování je odjakživa obtížné. Naštěstí štítky Sensormatic Solutions nabízejí vhodnou alternativu.

Štítky, které jsou k dispozici v arších i rolích, spolu s vysoce výkonnými variantami pro mikrovlnné trouby a vkládacími variantami, jsou stejně rozmanité jako produkty, které prodáváte. Štítky Sensormatic Solutions, které jsou ideální pro zabezpečení zboží, jako je nejdražší maso a sýry, poskytují jejich diskrétní ochranu a spolehlivou deaktivaci v místě prodeje, čímž snižují počet nežádoucích falešných poplachů.

Štítky však nejsou jedinou možností maloobchodníků jak snížit ztráty. U zboží v lahvích, jako je víno a lihoviny, jsou bezpečnostní kódy navrženy speciálně tak, aby chránily drahá vína a lihoviny, avšak aby zároveň neznemožňovaly branding a umožnily jejich vystavení. Kód v podobě uzávěru tak slouží jako dostatečný viditelný zastrašovací prostředek pro potenciální zloděje, aniž by skrýval produkt před zrakem zákazníků s dobrými úmysly.

Oděvy a obuv

Zákazníci jsou běžně zvyklí na štítky na zboží, jako jsou oděvy. Inovace v technologii Source Taggingu však vedly ke vzniku a implementaci integrovaných štítků které maloobchodníkům pomáhají chránit více produktových kategorií než dříve. Integrované štítky lze trvale vložit do určitých produktů tak, aby je bylo možné bez problémů deaktivovat v místě prodeje.

Toto alternativní řešení může být velmi prospěšné například u obuvi, protože nově umožňuje integrovat štítky do podpatků již ve fázi výroby. Tyto produkty jsou dodávány na prodejnu již ve stavu připraveném k prodeji, a odpadá tedy nutnost jejich kódování personálem prodejny. To pomáhá zajistit příjemnější zážitek pro nakupující.

A co je ještě lepší – v případě volby štítků RFID (s radiofrekvenční identifikací) ve fázi výroby lze dosáhnout mnohem více než jen snižování ztrát. Tak tomu bylo v případě společnosti Renner. Tento velký brazilský maloobchod s módou se pustil do rozsáhlého projektu Source Taggingu s využitím technologie Sensormatic Solutions. Díky okódování více než 500 milionů svých produktů štítky RFID si společnost Renner zajistila do té doby nereálnou viditelnost svého zboží ve svých více než 400 kamenných prodejnách a e-shopech.

Je to umožněno tím, že štítky RFID obsahují data o zboží na úrovni jednotlivých položek, což zlepšuje viditelnost zásob a může poskytovat informace, které lze shromažďovat a číst automaticky prostřednictvím cloudu. To urychluje počítání zásob a přináší pohled na vaše zásoby v reálném čase napříč celým dodavatelským řetězcem. Tato viditelnost pomohla společnosti Renner optimalizovat schopnost řízení zásob, což v konečném důsledku snížilo míru vyprodaných zásob o 87 % a zvýšilo přesnost informací o zásobách o 64 %.

Kosmetika a luxusní zboží

Bez povšimnutí nezůstává ani vaše špičkové a luxusní zboží. Vzhledem k rostoucím průměrným cenám odcizeného zboží by neschopnost ochránit drahé produkty mohla negativně ovlivnit celkový zisk ještě více než kdy dříve. Nové, inovativní štítky mohou poskytnout srovnatelně esteticky příjemnou ochranu pro všechny druhy zboží, jako jsou kabelky, kosmetika, parfémy a další. Zároveň jsou v tomto segmentu k dispozici speciální štítky, které se snadněji nalepují na drobné zboží, jako jsou rtěnky, štětce na líčení a další produkty, pro které je jinak obtížné najít způsob zabezpečení.

Jaké jsou výhody

Čím víc zboží označíte, tím lépe. V ideálním případě chcete pokrýt veškeré své zásoby, nebo alespoň co největší část z nich. Budete-li mít označeno více produktů, nejenže budete moci přirozeně minimalizovat ztráty, ale můžete také zaznamenat řadu nových výhod.

Pokud se rozhodnete označit zboží štítky a etiketami u zdroje, budete chránit větší počet produktů diskrétně umístěnými štítky, které jen minimálně naruší zážitek zákazníka. To navíc umožní otevřený merchandising a pomůže maloobchodním prodejcům odstranit problémy spojené s umísťováním příliš velkého počtu produktů za nějaký druh bariéry. Produkty okódované u zdroje lze volně vystavit na prodejně. Je tak eliminována potřeba umístit je za sklem a pro zákazníka je zajištěno bezproblémové nakupování.

Zabezpečené produkty a spokojení zákazníci jsou silnou kombinací, která může pomoci zvýšit obrat a snížit ztrátovost, a přispívá tak k vyšší ziskovosti. Tím ale výhody nekončí. Produkty okódované u zdroje jsou na prodejnu dodávány již připravené k vystavení. Prodejní personál se tak může soustředit na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou prodej a pomoc zákazníkům. Taková optimalizace práce může přinést ještě vyšší efektivitu a nižší náklady nad rámec toho, čeho jste již dosáhli přechodem od kódovnání zboží na prodejně na Source Tagging.

Klíčové poznatky

Source Tagging se vyvíjí stejně jako celý maloobchodní sektor. Z originálního řešení, které je dobré mít, se stala téměř nutnost. Vzhledem k tomu, že se maloobchodní prodejci potýkají s vysokou ztrátovostí, ORC a měnícím se očekáváním spotřebitelů, Source Tagging nabízí robustní strategii, jak snížit ztráty a zároveň zlepšit zákaznickou zkušenost.

Jste připraveni vylepšit svou strategii Source Taggingu? Máte otázky ohledně produktové kategorie, která zde není uvedena? Kontaktujte odborníka Sensormatic Solutions ještě dnes a objevte všechny nabízené možnosti, jak snížit ztráty, optimalizovat práci a poskytovat prvotřídní zákaznickou zkušenost.

Share

Explore Related Topics

Zjistěte více o způsobech, jakými vám naše řešení pro označování zdrojů poskytují konkurenční výhodu.

Naplánujte si čas na rozhovor