Chcete bojovat proti krádeži a organizovanému maloobchodnímu zločinu (ORC)? Naučte se rozlišovat skupiny zákazníků.

února 20, 2023

Share

Pro zobrazení s přeloženými titulky klikněte na tlačítko „cc“ v pravém dolním rohu přehrávače videa a vyberte svůj jazyk.

Pomozte zabránit krádežím v maloobchodě a mějte informace o svých zákaznících pomocí funkce detekce skupiny (Group Detection).

vešla právě do vašeho obchodu nějaká rodina? Nebo je to skupina kamarádů? Nebo prostě jen vstoupilo několik osob najednou? A co všichni ti lidé u reklamních stojanů? Je to davové spiknutí? Nebo jen nakupující páry?

Odpovědi mohou odhalit cenné poznatky o vašich zákaznících – například o tom, zda vaši zákazníci většinu nakupují s partnery, rodinou nebo sami – a dokonce mohou poskytnout informace o strategiích boje proti krádežím a organizovanému maloobchodnímu zločinu (ORC). Jak ale rozeznat skupinu od jednotlivců? A jak zjistit, které skupiny představují hrozbu pro bezpečnost a ochranu?

Tady může pomoct systém Computer Vision . Naše analýza detekce skupiny vám umožní:

  • detekovat skupinu nakupujících v předem stanovené zájmové zóně nebo vchodu;
  • získat poznatky o zákaznících přicházejících do vaší prodejny;
  • analyzovat skupinu – jako je její velikost a průměrná velikost skupiny za den – zobrazená na našem řídicím panelu a průběžně aktualizovaná v reálném čase;
  • pomáhat předcházet krádežím i ORC rozpoznáním vzorců podezřelého chování skupiny
  • … a mnoho dalšího!

Zjistěte víc o našem systému Computer Vision, založenému na analýze detekce skupiny, a přečtěte si, jak vám může pomoci lépe poznat zákazníky a ochránit hospodářský výsledek.

Share

Explore Related Topics

visionworks occupancy screen

Zjistit více o řešení Computer Vision

Kontaktujte nás