Mobilita nakupujících

Optimalizace informací o cestách za nákupem díky údajům o mobilitě založených na lokalizaci

Mobilní data o návštěvách nakupujících umožňují poznat jejich chování a sestavit modely tohoto chování mimo prodejnu.

Pochopit měnící se nákupní zvyklosti a získávat poznatky pro přizpůsobování postupů a zapojování zákazníků je důležitější než kdy jindy. Cesta za nákupem je plynulý proces, kdy se spotřebitelépřirozhodování o nákupu pohybují mezi online i offline prostředím. Údaje o mobilitě nakupujících zlepší přehled obchodníka o angažovanosti nakupujících, umožní lépe předvídat chování zákazníků, zlepšit výkonnost prodejny, zvýšit míru konverze a optimalizovat výkon značky.

  • Návštěvnostznačky

    Objevte návštěvnost prodejen na úrovni jedinečnéznačky

  • Návštěvyrůznýchobchodů

    Zjistěte, které obchody navštívili nakupující před vámi a po vás

  • Stanovení kritérií

    Zjistěte, jak si váš obchod nebo web vede z hlediska určité skupiny nebo celého segmentu.

Získejte více informací více o mobilitě kupujících

Related Offerings

mall shoppers near women's shoes and handbags mall store

Tržní kritéria

Store benchmarking for unparalleled insights into shopper traffic trends.

two female shoppers carrying shopping bags leaving retail store

Maloobchodní analytická sada

Make sense of your traffic data and maximize total sales opportunity.

view of traffic from indoor-outdoor multi-level shopping mall

Počítání osob a konverze

Increase conversions by counting visitors with accuracy.

data chart with unlabeled vertical bars and horizontal trend line

Kontaktujte nás a získejte více informací o službě Shopper Insights

Kontaktujte nás