VisionWorks

Poznatky v reálném čase díky umělé inteligenci a modelování pomocí strojového učení

VisionWorks je sada moderních video analytických metod, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly provozní informace o maloobchodě. Jednotlivé funkcionality “Vision Agent” jsou vytvořeny na základě standardních modelů strojového učení (ML) ve spolupráci se společností Intel a optimalizovány pro maloobchod pomocí vlastních algoritmů umělé inteligence (AI) společnosti Sensormatic.

Každý Vision Agent je pověřen specifickou funkcí a využívá streamované video, aby poskytl informace o dané situaci na prodejně. Pro tyto analytiky lze s výhodou využít stávající kamery a, jejichž záznam se vyhodnocuje v zařízení Smart Hub.

Poskytují data v reálném čase prostřednictvím umělé inteligence a ML modelování a pomáhají vám činit informovanější rozhodnutí.
Díky jednotnému řídicímu panelu máte klíčové a aktuální analytické údaje neustále k dispozici.
Analytiky (tzv. Vision Agenti) lze snadno upravovat a měnit jejich nastavení, abyste mohli lépe reagovat na aktuální obchodní potřeby a neustále se měnící situaci. Vývoj nových typů analytik probíhá velice rychlým tempem a dale tak zvyšuje užitnou hodnotu celého řešení.

Prostředky vidění Vision Agent

Obsazenost

Možnost sledování obsazenosti prodejny či jiného provozu vám pomůže dodržovat směrnice veřejného zdravotnictví týkající se maximálního povoleného počtu lidí v daném prostoru. Využívá se nezávislého video streamu z kamery, který je analyzován v reálném čase pomáhá zajistit, aby obsazenost prodejny nepřekročila limity nastavené prodejcem. Řídicí panel také poskytuje přehledné informace o dalších klíčových ukazatelích, jako je například čas posledního vstupu. V kombinaci s digitálními nápisy a další grafikou se tato analytika stává účinným pomocníkem zákazníků, pomáhající zmírnit jejich obavy při vstupu do prodejny.

screenshot of visionworks occupancy dashboard
screenshot of visionworks queue dashboard

Detekce roušek

Vzhledem k tomu, že místní úřady nadále prosazují používání roušek ve veřejných prostorách, mohou vám tyto analytiky pomoci zajistit bezpečnost nakupujících a zaměstnanců. Prostředky pro detekci roušek využívají videozáznamy z prodejny k detekci používání obličejových masek v předem určené oblasti prodejny. Řídicí panel uvádí počet porušení a také místo, kde k porušení došlo.

Charakteristika zákazníků

Analytika Audience Measurement pomáhá určit typ zákazníků, kteří vstupují do prodejny a poskytuje informace o jejich demografických údajích a přibližné náladě. Analytické údaje se získávají anonymním kategorizováním zákazníků, kteří se delší dobu zdrží v zorném poli přiřazené kamery. Hlavní třídící kategorie jsou pohlaví, relativní věk, směr pohledu a nálada publika. Tyto údaje můžete použít k lepší identifikaci demografických údajů o prodejně a marketingových příležitostí.

screenshot of visionworks masks dashboard
screenshot of visionworks audience dashboard

Prostředek vidění Audience Measurement

Prostředek vidění Audience Measurement pomáhá určit typ zákazníků, kteří vstupují do obchodu, a poskytuje informace o jejich demografických údajích a přibližné náladě. Analytické údaje se získávají anonymním kategorizováním zákazníků, kteří se delší dobu zdrží v zorném poli přiřazené kamery, a shromažďováním údajů o pohlaví, relativním věku, směru pohledu a náladě publika. Tyto údaje můžete použít k lepší identifikaci demografických údajů o prodejně a marketingových příležitostí.

Analýza směru pohybu

Poskytuje přehled o vzorcích pohybu a pomáhají vám sledovat cestu lidí k nákupu v obchodě. Maloobchodníci se mohou dozvědět více o chování nakupujících díky údajům o době pobytu, příčném pohybu zákazníků, zaměření zákazníků a průměrné návštěvnosti.

screenshot of visionworks traffic dashboard
visionworks occupancy screen

Zjistit více o řešení Computer Vision

Kontaktujte nás

Podívejte se na naše další řešení