Článek

Budoucnost maloobchodu: Otázky a odpovědi s Google Cloud, část 1

února 01, 2022 BySensormatic News Desk

Share

Spolupráce na digitální transformaci maloobchodu prostřednictvím Sensormatic IQ

Maloobchodní odvětví prošlo v průběhu let významným vývojem. Digitalizace maloobchodu byla rostoucím trendem, který podpořily technologie určené k vylepšení maloobchodních operací a zvýšení spokojenosti zákazníků. Pandemie COVID-19 tuto digitální transformaci nyní urychlila v důsledku změny chování zákazníků při nákupech.

Vzhledem k tomu, že se maloobchodní odvětví neustále vyvíjí, je úzké propojení digitální a nedigitální strategie pro maloobchodníky důležitější než kdy před tím. Sensormatic IQ, naše nová inteligentní provozní platforma pro maloobchod, poskytuje bezkonkurenční přehled o oblastech, jako jsou zásoby, optimalizace práce, chování zákazníků, prevence ztrát, odpovědnosti a další. Sensormatic IQ je postavena na platformě Google Cloud a řeší klíčové problémy v oboru a přináší vyšší spokojenost zákazníků a lepší výsledky v maloobchodě.

Amin Shahidi, viceprezident pro strategii, aliance a fúze a akvizice ve společnosti Sensormatic Solutions, a Carrie Tharp, viceprezidentka pro maloobchod a zákazníky ve společnosti Google Cloud, diskutují o výzvách a příležitostech, kterým dnes maloobchodníci čelí. Diskutují, kam toto odvětví směřuje, a o tom, jak mohou technologie, jako je Sensormatic IQ, pomoci maloobchodníkům s jistotou vstoupit do budoucnosti.

Jaké nejzávažnější problémy musí maloobchodníci řešit ve světě v době pandemie COVID / po pandemii COVID-19?

Amin Shahidi: Nakupování bývalo pro lidi volnočasovou aktivitou, součástí jejich každodenní rutiny nebo příležitostí k objevování nových produktů. Zaznamenáváme, že dochází k obnovení důvěry, avšak podle nedávného průzkumu společnosti Sensormatic Solutions má 34 % respondentů stále obavy nakupovat v obchodě a 16 % uvedlo, že se nákupů v obchodě velmi obává. Obnovení důvěry zákazníků bude výzvou, které musí průmysl nadále čelit. Maloobchodníci proto budou muset využívat technologie, které zákazníkům nabídnou místo, čas a způsob, kterým chtějí nakupovat.

Například v důsledku pandemie se mnoho nákupů přesunulo do online kanálů, kde nabízely možnosti, jako je nákup online a vyzvednutí v obchodě (BOPIS) a donáška na určené místo. Přestože tyto možnosti pohodlného doručení nadále zůstávají, mnoho zákazníků stále preferuje fyzický kontakt s produkty v obchodě, interakci se zákaznickým servisem a přístup v reálném čase k tomu, co potřebují a když to potřebují. Vzhledem k tomu, že se zákazníci vracejí do kamenných obchodů, aby si vyzvedli online objednávku nebo si ji prohlédli, maloobchodníci se musejí připravit využít těchto příležitostí ke zvýšení prodeje tím, že nabídnou bohatší zážitek a hlubší zapojení. Maloobchodníci proto nikdy předtím nepotřebovali v takové míře aktuální údaje o provozu a zásobách, aby mohli tyto objednávky úspěšně vyřídit a nabídnout zákazníkovi bezproblémový a pozitivní zážitek.

Po návratu zákazníků do obchodů bude zdraví, bezpečnost a zabezpečení i nadále nejvyšší prioritou. Již teď vidíme, že v zájmu dodržování předpisů COVID-19 prodejci zavádějí řešení pro snímání přítomnosti osob v reálném čase a termovizi. COVID-19 bude mít trvalý dopad na maloobchodníky kvůli zrychlení měnících se nákupních trendů. Pro splnění a překonání očekávání zákazníků v pandemickém a postpandemickém světě bude nezbytné mít k dispozici správné technologie a řešení.

Carrie Tharp: COVID-19 má dramatický dopad na celý maloobchodní průmysl a odhalil nedostatky vícekanálového přístupu k prodeji, v plánech kontinuity podnikání a ve schopnosti reagovat na potřeby dodavatelského řetězce, což vedlo ke zvýšenénaléhavosti digitální transformace maloobchodníků. Stejně jako kamenné prodejny musely omezovat kapacitu a měnit zásady v závislosti na regionálních omezeních, také platformy elektronického obchodu musely pružně reagovat na růst návštěvnosti webových stránek a jiné faktory. Maloobchodníci se musejí připravit na neočekávané události a přizpůsobit se pro různé úrovně pohodlí zákazníků, pokud jde o způsob nakupování.

S blížícím se postpandemickým světem musejí maloobchodníci zvážit, jak jejich zákazníci změní své nákupní zvyklosti, a následně tomu musejí přizpůsobit své omnikanálové strategie a strategie elektronického obchodu. Maloobchodníci budou potřebovat flexibilní a škálovatelnou technologii pro vytvoření nových zážitků při nakupování, aby udrželi krok s měnícími se požadavky zákazníků. Velký důraz klademe například na přehled o zásobách a lepší přehled o dodavatelském řetězci. Ve všech maloobchodních odvětvích se prodejci zaměřují na data, která by jim umožnila pochopit obchodní potřeby a odhalit slabá místa, jako je například doplňování zásob a jiné. S podporou flexibilní, škálovatelné a prediktivní technologické infrastruktury si maloobchodníci vytvoří agilnější a prediktivnější obchodní model, který jim umožní se lépe připravit na neočekávané události.

Kteří maloobchodníci se během pandemie úspěšně přizpůsobili měnícím se potřebám zákazníků?

Shahidi: Maloobchodníci ve všech oblastech rychle mění své strategie, aby vyhověli měnícím se potřebám zákazníků. Například společnost Nike urychlila svou strategii zaměřenou na digitální technologie novým zážitkovým formátem prodejen, aby zákazníkům poskytla větší zážitek z nakupování. Jiní maloobchodníci, včetně společností Best Buy a Dick's Sporting Goods, se přiklonili k formě vyzvedávání na zvolených místech a své prodejny změnili na miniaturní centra pro realizaci elektronického obchodu. Tato snaha uspokojuje přání zákazníků nakoupit online a vyzvednout si zboží v obchodě.

Tharp: Při pohledu na předchozí krize zjistíme, že podniky, které dokázaly přečkat nejisté období, byly v kontaktu se svými zákazníky, jednaly rychle a investovaly do budoucnosti. V uplynulém roce jsme byli svědky toho, jak mnoho maloobchodníků urychlilo modernizaci infrastruktury elektronického obchodování, aby dokázali držet krok s neočekávaným nárůstem návštěvnosti stránek a také aby umožnili lepší integraci kanálů prostřednictvím všestranných služeb (např. Omni Checkout). Tyto snahy o rychlou adaptaci a přechod z kamenných prodejen na digitální přístup pomohly posunout vpřed celé odvětví maloobchodu v digitální transformaci.

Jak pomáhá partnerství mezi společnostmi Sensormatic Solutions a Google Cloud řešit tyto problémy?

Shahidi: Jako dlouholetý partner společnosti Sensormatic Solutions nabízí Google Cloud flexibilitu a škálovatelnost, které maloobchodníci potřebují k provádění preskriptivních a prediktivních rozhodnutí o provozu od centrály až po jednotlivé prodejny. Google Cloud poskytuje společnosti Sensormatic a jejím maloobchodním zákazníkům nejvíce možností na bázi open source, aby mohli integrovat celé portfolio řešení Sensormatic, maloobchodní řešení a řešení třetích stran, jakož i technologie umělé inteligence (AI). To znamená, že maloobchodníci mohou využít své stávající technologie a spojit je s nejnovějšími technologiemi strojového učení a počítačového vidění.

Díky platformě Sensormatic IQ umožníme maloobchodníkům optimalizovat provoz prodejen, identifikovat nové příležitosti k růstu a jednat na základě inteligentních výsledků založených na datech. S využitím služby Google Cloud poskytujeme pokročilé analytické funkce s globálním dosahem a pomáháme maloobchodníkům sjednotit jejich digitální a nedigitální strategie a zapojit zákazníky podle vlastních podmínek.

Společnost Google Cloud jsme si vybrali jako partnera, protože její vize a odhodlání v oblasti inovací a inženýrství doplňují naše vlastní. Hluboké znalosti společnosti Sensormatic Solutions v oblasti maloobchodu a jeho procesů v kombinaci s odbornými znalostmi společnosti Google Cloud v oblasti elektronického obchodování navíc vytvářejí příležitosti pro řešení současných i budoucích problémů maloobchodníků.

Tharp: Ve spolupráci se společností Sensormatic Solutions nabízíme maloobchodníkům flexibilitu a škálovatelnost, které potřebují k řešení reálných problémů a udržení kroku s měnícím se maloobchodním odvětvím. Přestože stále více zákazníků přechází na nakupování online, fyzické obchody jsou stále velmi důležitou součástí moderních maloobchodních strategií a hyperpersonalizace bude budoucností tohoto propojeného nakupování.

S nástroji, jako je Sensormatic IQ, získávají maloobchodníci informace, které potřebují k úspěchu v hyperpropojeném světě. Díky dostupnosti inteligentních senzorů, infrastruktury internetu věcí (IoT) a dalších externích aplikací mají nyní maloobchodníci k dispozici více dat než kdykoli předtím, a to bez ohledu na to, v jaké fázi procesu digitální transformace se nacházejí. V kombinaci s flexibilitou a škálovatelností služby Google Cloud mají maloobchodníci k dispozici nástroje, které potřebují k přijímání preskriptivních, datově založených rozhodnutí o provozu od centrály až po jednotlivé prodejny.

Přečtěte si druhou část , ve které vedoucí představitelé společností Sensormatic Solutions a Google Cloud diskutují o tom, jakou roli bude hrát fyzický obchod v budoucnosti, jak data ovlivní maloobchod a jak se bude partnerství společností Sensormatic Solutions a Google Cloud nadále vyvíjet, aby bylo možné předjímat potřeby maloobchodníků.

Chcete-li se dozvědět více o strategických partnerstvích Sensormatic Solutions a Google Cloud, přečtěte si prosím naši tiskovou zprávu.

Sensormatic Solutions je důležitou součástí technologií a inovací OpenBlue společnosti Johnson Controls, které k optimalizaci zdravých budov využívají velká data a umělou inteligenci. Sensormatic IQ dále podporuje poslání společnosti Johnson Controls pomáhat zákazníkům plnit jejich cíle pro zdraví lidí, zdravá místa a zdravou planetu. Chcete-li se dozvědět více o Johnson Controls a OpenBlue, přejděte na webové stránky společnosti JCI..

Share

Zjistěte více o tom, jak může technologie Sensormatic IQ změnit váš přístup k analytice.

Kontaktujte nás