Článek

Proč Computer Vision vnese zásadní obrat do zkušenosti vašich zákazníků

ledna 30, 2023 BySensormaticTeam

Share

Máte jasnou představu o osobnosti vašeho zákazníka? Anebo o tom, kdy u vás nejraději nakupují příslušníci jednotlivých demografických skupin? Jak je to s trasami zákazníků z jednoho oddělení do druhého? Anebo jak dlouho zákazníkům trvá, než opustí prodejnu, či jak dlouho se zdrží před určitým displejem?

Shromažďování těchto informací byste mohli nechat na manažerech, aby monitorovali trasy v prodejních místech (point of sale; POS), prohlíželi videonahrávky z minulých dnů a procházeli prodejní transakce. Avšak tyto manuální procesy zabírají drahocenný čas, který lze věnovat úkolům generujícím prodeje. A navíc poskytují jen statické poznatky, což znamená, že zachytí jen určitý moment a nedokážou se přizpůsobovat proměnlivým preferencím spotřebitelů ani aktualizacím demografie vašich zákazníků. Anebo nyní můžete pro shromažďování těchto informací implementovat technologii schopnou předávat neustále se vyvíjející poznatky, které průběžně řeší každou z těchto otázek i mnoho dalšího. Navíc je tato technologie nákladově efektivní a relativně rychle se implementuje. Můžete dokonce využít i vaši stávající kamerovou infrastrukturu.

Touto technologií je právě Computer Vision, z něhož se rychle stává nezbytná technologie pro maloobchodníky všeho typu. V předchozím článku jsme se zabývali tím, co je to Computer Vision a jaký zásadní obrat vnáší do prevence ztrát. V tomto článku se zase podíváme na to, jak Computer Vision dodává zásadní poznatky, které vám mohou pomoci zdokonalit a zlepšit zkušenosti vašich zákazníků.

Vyhodnocení zkušenosti vašich zákazníků začíná zde

Jak vám tedy může Computer Vision pomoct lépe porozumět tomu, co chtějí vaši zákazníci? Bylo by možná lepší se zeptat takto: „Co nemůže Computer Vision dělat?" Vždyť je konfigurovatelné, přizpůsobitelné a rozšiřitelné napříč všemi vašimi prodejnami bez ohledu na jejich velikost nebo segment, který obsluhujete.

A co více, máme flexibilní nabídky na míru každému maloobchodníkovi bez ohledu na jeho stávající kamerové pokrytí. Pokud začínáte s malým nebo žádným pokrytím, můžeme doporučit rozšiřitelný projekt, který začne analýzou provozu a postupem času se bude rozšiřovat. Pro maloobchodníky, kteří mají pokrytý pouze obvod prodejny, můžeme rozšířit Computer Vision i na interiér prodejny. A u prodejen s úplným či téměř úplným kamerovým pokrytím se potenciál počítačového vidění Computer Vision projeví naplno. Computer Vision dokáže snímat pohyb zákazníků po celé prodejně od okamžiku, kdy do ní vstoupí, do okamžiku, kdy ji opustí, a dokonce i na parkovišti. Tato schopnost dává maloobchodníkům šanci získat lepší přehled o tom, jak se zákazníci v prodejně chovají, kam chodí a co chtějí. Výsledkem je, že technologie Computer Vision umožňuje maloobchodníkům:

  • Optimalizovat uspořádání prodejní plochy podle zónových teplotních map vytvářených na základě aktuálního pohybu spotřebitelů.
  • Měřit návštěvnost prodejny, průchozí provoz, interakci s displeji, dobu zdržení a mnoho dalšího.
  • Detekovat zbraně, obličejové kukly a agresivní chování.
  • Pomáhat při umisťování reklam v prodejnách.
  • Spravovat úrovně zásob.
  • Pomáhat při skladování a kontrole dodržování předepsaného uspořádání zboží na regálech.

A mnoho dalšího! Podívejme se na některé z nejzásadnějších oblastí, v nichž může Computer Vision ovlivnit zkušenost vašich zákazníků.

Měření návštěvnosti a demografie

Oslovují vaše reklamy skutečně vaše cílové zákazníky? Propagujete správné produkty na speciálních displejích či na regálových čelech? Přitahujete více zákazníků určitého pohlaví? A co různé věkové kategorie? Technologie Computer Vision vám to všechno řekne a umožní vám zlepšit produkty, propagaci, personální obsazení a dokonce i výběr obsahu: to vše na základě reálných údajů o zapojení zákazníků.

Zapojení zákazníků

Zadívají se vaši zákazníci na reklamní displeje nebo se před nimi jen na okamžik zastaví, pak si to rozmyslí a jdou jinam? Pomocí Computer Vision snadno změříte dobu, po kterou se zákazníci zdrží u některého displeje, regálu či v uličce, i jak dlouho nad nimi přemýšlí. To vám může pomoct měřit marketingovou účinnost vašich propagačních akcí i zjistit, jaký druh výrobků chtějí zákazníci vidět a nakonec koupit.

Trasy zákazníků

Správně nakonfigurované řešení Computer Vision dokáže zachytit pohyb nakupujících ve vašich prodejnách. Díky tomu můžete snadno získat ucelený přehled o trasách, kudy přecházejí mezi sekcemi, což vám umožní efektivněji využít tyto trasy pro nabízení zboží. Můžete rovněž upřesnit rozvržení svých prodejen tak, aby se zjednodušilo a zvýhodnilo procházení oblíbenými zónami či cesta za nákupem po běžných trasách.

Zkombinujte to všechno dohromady pro zlepšení zkušenosti svých zákazníků

A nyní, vyzbrojeni těmito poznatky, můžete jít nad rámec mlhavých či zastaralých názorů a vylepšit své produkty, propagační akce, promítání na displejích i údaje o prodejních plochách — to vše na základě reálných dat. Prodejnu můžete uspořádat tak, aby byla pohodlnější, podmanivější a zážitková, prostě založená na tom, co vaši zákazníci skutečně preferují. Můžete také ověřit, zda zaměstnáváte správné lidi, kteří zajistí zákazníkům ten nejskvělejší zážitek z prodejny.

To vše zlepší dojmy vašich zákazníků, což může vést ke zvýšení návštěvnosti i počtu opakovaných návštěv – a i vyššímu zisku. Tím dosáhnete rychlou návratnost investic do technologie, která je nákladově efektivní a dá se snadno implementovat.

Samozřejmě, ne každé řešení Computer Vision umí toto všechno. Mnoho startupů totiž nabízí maloobchodníkům hotová řešení či obecné open-source produkty pro detekci objektů. Avšak řešení navržená speciálně pro maloobchodníky a vytvořená za asistence bývalých zkušených maloobchodníků mohou to všechno splnit a přinést i mnoho dalšího.

Zjistěte více

Chcete-li se dozvědět více o tom, co může Computer Vision udělat pro zlepšení zkušeností vašich zákazníků a jak zhodnotit své maloobchodní podnikání, stáhněte si kopii naší nejnovější publikace „Computer Vision a budoucnost maloobchodu: lepší Shopper Experiences (zkušenosti kupujících), účinnější prevence ztrát a optimalizované činnosti“.

Share

Explore Related Topics

visionworks occupancy screen

Zjistit více o řešení Computer Vision

Kontaktujte nás