Článek

Je váš program PZ v pořádku? Strategie pro maloobchodní prodejce na rok 2023.

září 04, 2023

Share

Prevence ztrát byla vždy důležitá, v posledních několika letech se však pro prodejce stala téměř existenčním předpokladem, který se stal záležitostí nejvyšších vedení. Krádeže, násilí v obchodě a organizovaná maloobchodní kriminalita (OMK) jsou na vzestupu, což pro prodejce představuje hotovou smršť problémů, se kterými se musí potýkat.

Podle posledních údajů Národní maloobchodní federace stály v roce 2021 odcizené zboží americké maloobchodníky neuvěřitelných 94 miliard dolarů – tedy o 4 miliardy více než v roce 2020. Jinde na tom nejsou majitelé obchodů o mnoho lépe, podobný stav hlásí prodejci od Evropy po Austrálii .

Klíčem k úspěchu v tomto nepříznivém prostředí je udržet program prevence ztrát na náležité úrovni. Způsob, jakým snížíte a minimalizujete úbytky, bude záviset na mnoha faktorech, včetně toho, jak dobře zavedete a provedete nejnovější technologie a taktiky, jak zabráníte trestné činnosti a jak dokážete předvídat, kde může dojít k dalšímu útoku. V této bezprecedentní době bude nezbytné aktivovat celou řadu taktik, jak ochránit zboží a zároveň zajistit bezpečnost spolupracovníků a nakupujících.

Současný stav prevence ztrát

Nejprve tu byla pandemie. Spolu s tím, jak se stále více lidí snažilo najít práci kvůli odstávkám a dalším poruchám v průmyslu, zaznamenali maloobchodníci silný nárůst krádeží.

Zatímco se však normální stav vrátil, míra úbytku zůstává stále překvapivě vysoká. Situaci nyní zostřuje vysoká inflace, která částečně přispívá ke zvýšené míře krádeží v maloobchodech po celém světě. Rozsáhlé zavádění nezbytných prvků vybavení prodejen, jako jsou samoobslužné pokladny, může také v mnoha prodejnách působit jako síto, které dále zvyšuje míru krádeží.

„Prodejci na každém trhu si uvědomují, že musí zavést určitou formu samoobslužných pokladen, tato implementace se ale často provádí ve spěchu,“ uvedl Dustin Ares, generální manažer pro videoanalýzu, umělou inteligenci a inkubaci ve společnosti Sensormatic Solutions. „Bez pečlivého plánování, bez činností, které skutečně vyřeší některé komplikace spojené se samoobslužnými pokladnami, je možné přivést do prodejny prvek, který ve skutečnosti nepoctivé chování podpoří.“

Současně s tím vším se v mnoha zemích zmírňují zákony týkající se krádeží v obchodech. Tento trend se projevil již před událostmi posledních několika let, jeho důsledky jsou však v dnešní době vysokého počtu krádeží citelnější.

„Oportunisty a skupiny OMK to neodrazuje, protože vědí, že je nečekají žádné následky,“ uvedl Mathew Meade, Account Executive ve společnosti Sensormatic Solutions. „Vědí, že nebudou stíháni, a krádeže jsou pro ně zkrátka lukrativní.

To vše samozřejmě přichází v době, kdy dochází k omezování rozpočtů a po obchodech a spolupracovnících se žádá, aby při menších nákladech zvládli více práce.

Technika a taktika prevence ztrát, které dnes musíte mít

Prodejci musí mít při takovém množství výzev jistotu, že budou jejich programy prevence ztrát fungovat. Většina velkých prodejců již dávno investovala do systému elektronického sledování zboží (EAS), mnozí z nich však nepokračují v zajišťování efektivního fungování tohoto systému. Tyto systémy představují nedocenitelný prostředek vizuálního odstrašení a vytvářejí dodatečné tření a riziko pro potenciální zloděje, které jsou obzvláště cenné, když se integrují do platformy pro analýzu úbytků. Chcete-li systém EAS dále optimalizovat, zvažte modernizaci technologie tak, aby zahrnovala detekci kovových fólií a rušiček. Systémy EAS lze vybavit tak, aby rozpoznaly osoby vstupující do prodejny s nástroji pro páchání trestné činnosti, jako je taška s kovovou fólií nebo rušička, a upozornily vás na možné potíže.

Ztížení cíle

Na co se mohou prodejci zaměřit, aby ochránili zaměstnance a ještě více snížili úbytky? Vše začíná opětovným získáním kontroly. Zloději v obchodech tlačí již několik let prodejce do kouta, což může vytvářet prostředí, které samo dále povzbuzuje oportunisty. Chcete-li ukázat, jak vážně berou vaše prodejny krádeže, přidejte více nepřehlédnutelných vizuálních signálů, jako jsou monitory pro veřejnost umístěné strategicky po celém obchodě v rizikových oblastech, například v uličkách, u samoobslužných pokladen a u východů. Další strategií je prostředek, který Meade označuje jako „ztížení cíle“:

„Ztížení cíle jednoduše znamená, že se mezi zboží a potenciální zloděje postaví více překážek,“ uvedl. „Prodejci řeší běžně situaci staromódním způsobem a uzamykají zboží do vitrín, to jim však ničí tržby a má dopad na customer experience. „Existuje však chytřejší a pro zákazníky i zisk příznivější způsob, jak postupovat, a to pomocí prostředků, jako jsou pevné štítky, trezory a obaly a etikety, spolu s plně propojeným detekčním systémem EAS. Ty stále odrazují zloděje, aniž by poškozovaly customer experience, a navíc mohou přinést cenné údaje o událostech spojených s úbytkem.“

Jedná se o osvědčenou metodu, která se díky nejnovějším technologiím vrátila v nové podobě a která pomáhá prodejcům odrazovat zloděje, aniž by obtěžovala poctivé zákazníky. Tento poslední rozdíl je důležitý, prevence ztrát totiž pravděpodobně směřuje do nové éry přizpůsobování služeb.

„Vidím, že se blíží doba, kdy budou prodejci využívat technologii Computer Vision a další senzory v obchodě spolu s údaji o věrnosti zákazníků, kterými vytvoří plochy tření nebo bez tření v závislosti na typu nakupujícího a jeho historii u daného prodejce,“ poznamenal Ares. „Pokud jste velmi věrný zákazník a navštěvujete daný obchod často, získáte vysokou míru toho, čemu budu říkat „důvěra“. Na oplátku za tuto důvěru se v průběhu nákupu setkáte s mnohem menším třením, což vám umožní odbavit se sami nebo dokonce použít mobilní pokladnu.“

Kritické poznatky o událostech, při kterých došlo ke ztrátě

Nenechte se mýlit – systémy EAS zůstávají důležitou první linií obrany, která pomáhá snižovat úbytek a chránit zboží. Pokud jsou však integrovány do platformy pro analýzu úbytků, získají prodejci data o ztrátových událostech, která jim pomohou zavést preventivní opatření. Je možné nahlédnout do vzorců krádeží, jejich času a místa, a dokonce předpovědět, kdy může dojít k další události OMK. Díky začlenění technologie RFID do řešení prevence ztrát se viditelnost úbytků stává skutečností. Tato technologie přidává informace na úrovni položek, které odhalují specifika činnosti v oblasti úbytků a OMK a výrazně snižují interní a externí úbytky, spolu s přesným časem, místem, položkou a hodnotou každé krádeže. Tato kritická data lze použít k sestavení balíčků důkazů, které pomohou orgánům činným v trestním řízení při pronásledování a stíhání činnosti OML.

Profesionálové v oblasti prevence ztrát mají na paměti především bezpečnost a ochranu prostředí. Využití technologie Computer Vision ke sledování specifických činností a chování je v tomto úsilí převratné. Technologie Computer Vision využívá stávající infrastrukturu kamer, která poskytuje přehled o potenciálním nekalém jednání a trestné činnosti v reálném čase, jako je například prohledávání regálů, používání kriminálních nástrojů, vstup skupin nebo davů do obchodu, nadměrné zdržování se a interakce s cennými předměty. Tyto další oči začínají hrát v novém maloobchodním prostředí nedílnou roli.

Zajištění důsledné ochrany zboží

Vzhledem k tomu, jak jsou zaměstnanci přetíženi, možná prodejci zjistí, že to nejlepší, co jim v zájmu zastavení úbytku zboží mohou poskytnout, je čas, který budou moci věnovat zákazníkům. Koneckonců, chce se po nich, aby při menších nákladech vynaložili více práce, tak proč jim nedopřát více času, kdykoli a kdekoli to půjde?

Jedním ze způsobů, jak ušetřit čas, je implementace programu označování u zdroje. Jedná se o jednoduchý proces, při kterém je zboží označeno v místě výroby, což zajišťuje konzistentní označení zboží, které přichází do obchodu připravené k prodeji. Představte si to: každá minuta, kdy se neoznačuje zboží, je další minuta, kterou lze strávit na prodejní ploše – nebo hlídáním nebezpečného chování.

Klíčové body

Nelze popřít, že prodejce čeká náročná cesta – od rostoucího počtu krádeží a OMK až po rostoucí počet případů násilí v prodejnách. Na druhou stranu je nyní více než kdy dříve k dispozici mnoho nástrojů a zdrojů , které využívají špičkový a daty podložený přístup ke snižování úbytků. Pokud posílíte svůj program prevence ztrát o kombinaci nejnovějších technologií a nových postupů, které se osvědčily v prodejnách, ochráníte tak své zisky, produkty i lidi – bez ohledu na počet krádeží ve vaší oblasti.

Share

Explore Related Topics

businesswoman reaches out hand to shake

Jste připraveni vidět, jak může Sensormatic Solutions změnit váš konečný výsledek?

Vyžádejte si hovor