Článek

Řešení problémů OMK a krádeží: Strategie pro bezpečnější maloobchodní prodej

září 26, 2023

Share

Rostoucí – a stále násilnější – kriminalita v maloobchodě se stává celosvětovým problémem. Zatímco některým regionům, jako například většině zemí APAC, se podařilo tomuto trendu čelit, téměř všude jinde se prodejci musí potýkat s narůstajícími riziky ohrožujícími bezpečnost prodejen.

V USA prudce vzrostla organizovaná maloobchodní kriminalita (OMK), prodejci se tak musí potýkat s další formou krádeží. Počet těchto případů, na kterých se obvykle podílejí dvě nebo více osob spojených s větším podnikem a které kradou zboží ve velkém s úmyslem dalšího prodeje, se za pouhý rok zvýšil o 27 %. Maloobchodní kriminalita mezitím vzrostla v Austrálii a ve Velké Británii, kde došlo k alarmujícímu nárůstu 867 případů násilného nebo hrubého chování vůči maloobchodnímu personálu denně.

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, může nedostatečná reakce na tyto nové a rostoucí hrozby poškodit vaše hospodářské výsledky, zhoršit pověst vaší značky a oslabit customer experience. Při budování bezpečného maloobchodního prostředí, které odpovídá realitě dnešní doby, vezměte v úvahu níže uvedené strategie.

Proč dochází k nárůstu?

K celosvětovému nárůstu krádeží přispívá celá konstelace faktorů, od pandemie a jejích následků až po dnešní vysokou inflaci.

Zrychlené zavádění samoobslužných pokladen, které jsou pohodlné pro zákazníky, ale bohužel i pro zloděje, spolu se stále mírnějšími tresty za krádeže v obchodech podmínky ještě zhoršily.

„Oportunisty a skupiny OMK to neodrazuje, protože vědí, že je nečekají žádné následky,“ uvedl Mathew Meade, Account Executive ve společnosti Sensormatic Solutions. „Vědí, že nebudou stíháni, a krádeže jsou pro ně zkrátka lukrativní. Nedávno jsem mluvil s jedním velkým prodejcem sportovního oblečení, který se mi svěřil, že uvažuje o tom, že některé své prodejny zřídí ve stylu „pekárny“, kde si musíte objednat u okénka, místo tradičního prohlížení zboží. Tak moc se to na některých trzích zhoršilo.“

Řešení pro bezpečnější maloobchod

Jaká řešení tedy mají prodejci zvolit, aby zabezpečili své prodejní prostředí, aniž by poškodili customer experience? „Začíná to obnovením kontroly,“ řekl Dustin Ares, generální manažer pro videoanalýzu, umělou inteligenci a inkubaci ve společnosti Sensormatic Solutions.

„Nejprve ve snaze o lepší customer experience a poté v reakci na nedostatek pracovních sil prodejci zmírnili mnoho kontrolních mechanismů, které odrazovaly nepoctivce od podvodů. Nyní musí některé z těchto kontrolních mechanismů zavést znovu nebo je posílit.“

Prodejcům však nejde jen o to, aby znovu získali kontrolu nad nákupním prostředím – musí dát zákazníkům s dobrými úmysly najevo, že tak činí, a přijmout veškerá dostupná opatření k boji proti podvodníkům. To se však snáze řekne, než udělá.

Mnohá opatření, která odrazují nepoctivce, odrazují i nakupující s dobrými úmysly, jen ne stejným způsobem. Uzamykání většího množství výrobků za sklem může omezit krádeže v obchodech, může však také omezit nakupování jako takové. Příliš mnoho dalších nepříjemností a zákazníci se začnou poohlížet po jiném způsobu nakupování, který by byl méně náročný.

Opětovné získání kontroly

Opětovné získání kontroly začíná veřejnými projevy odrazování od krádeže. To může mít například podobu instalace většího počtu veřejných monitorů. Vybavení vchodů, samoobslužných pokladen a rizikových oblastí s rizikovým zbožím nejen kamerami, ale i zpětnou vazbou živého vysílání ve vysokém rozlišení dává zákazníkům i zlodějům jasný signál, že bezpečnost berete vážně.

Monitory jsou důležité, tvoří však stále jen předběžnou obrannou linii – další „ztížení cíle“ je však okamžikem, kdy se prodejci začínají blížit onomu nepříjemnému kompromisu mezi bezpečností a tržbami.

„Prodejci řeší běžně situaci staromódním způsobem a uzamykají zboží do vitrín, to jim však ničí tržby a má dopad na customer experience,“ říká Meade. „Existuje však chytřejší a pro zákazníky i zisk příznivější způsob, jak postupovat, a to pomocí prostředků, jako jsou pevné štítky, trezory a obaly a etikety, spolu s plně propojeným elektronickým systémem sledování zboží (EAS). Ty stále odrazují zloděje, aniž by poškozovaly customer experience, a navíc mohou přinést cenné údaje o událostech spojených s úbytkem.“

Zásobování regálů výrobky označenými podle zdroje může pomoci zajistit, že zboží zůstane důsledně označené – bez ohledu na aktuální počet zaměstnanců. Díky tomu, že značení probíhá přímo u zdroje výroby, budou mít přetížení pracovníci o jeden úkol méně. Při současném nedostatku personálu v maloobchodě to může pro prodejce představovat velkou výhodu a uvolnit týmy v prodejnách, které tak získají více pozornosti.

Pronikněte hlouběji s propojeným systémem EAS

Zavedení systému EAS představuje pevný základ pro program prevence ztrát, tím to však nekončí.

Propojený systém EAS umožňuje využití analytické platformy Řízení úbytků jako služba (SMaaS) , která odhalí, kde a kdy dochází ke krádežím zboží, a promění tyto informace v data, která můžete využít k prevenci úbytků. Služba SMaaS vám pomůže propojit jednotlivé datové body a generovat poznatky pro identifikaci vzorců ztrát, odhalit možné aktivity OMK a dokonce předvídat budoucí cíle krádeží. Dokáže dokonce generovat informace o tom, kde se v příštích sedmi dnech pravděpodobně objeví aktivita OMK, a vy tak můžete zavést preventivní plán.

Chcete-li získat hlubší porozumění událostem spojeným s úbytkem, technologie RFID vám poskytne viditelnost úbytku, která je potřebná k získání rozsáhlejších znalostí. Štítky a etikety s kódem RFID umožňují shromažďovat podrobné údaje o tom, co a kdy se ztratilo, a dokáží také identifikovat hromadné ztráty, kdy dojde k odcizení více položek najednou, což obvykle svědčí o výskytu OMK. Tato nová data lze využít k vytvoření důkazních souborů a integrovat je se zachycenými videozáznamy, kterými prodejci pomohou orgánům činným v trestním řízení při pronásledování a stíhání těchto pachatelů.

Zvyšte úroveň svého programu prevence ztrát pomocí Computer Vision

Boj proti rostoucímu počtu krádeží v maloobchodě – a zejména proti organizované maloobchodní kriminalitě – vyžaduje stejně organizovanou reakci. I když připojený systém EAS dokáže odradit zloděje a poskytnout výkonnou preventivní analýzu po události ztráty, můžete jeho účinnost zvýšit pomocí technologie Computer Vision.

Díky využití záznamů ze stávající kamerové infrastruktury v reálném čase využívá technologie Computer Vision – pracující na malém hraničním zařízení o velikosti knihy – ty nejnovější technologie umělé inteligence a strojového učení, díky kterým dokáže v reálném čase detekovat a upozorňovat na podezřelé chování při nákupech hned, jakmile k němu dojde. Aktivace důležité, avšak tradičně pasivní součásti vaší bezpečnostní infrastruktury poskytuje rozsáhlý a nepřetržitý dosah, který lze jen těžko překonat.

Analytika Computer Vision je vyvinuta pro specifické případy použití v maloobchodě a umí hlídat kriminální aktivity, čímž pomáhá prodejcům zaujmout v boji proti kriminalitě a krádežím defenzivnější pozici. Analytika Computer Vision dokáže například označit vozidlo, které se nachází v nepovoleném prostoru, upozornit na vniknutí velké skupiny najednou, a dokonce zjistit, kdy probíhá prohledávání regálů. Jedná se o poměrně jednoduchý způsob, jak využít stávající kamerovou infrastrukturu a získat přístup k novému zdroji informací o chování pachatelů krádeží a trestné činnosti.

„S vytvořením takových spojení, která mohou vést k prevenci ztrát na základě zpravodajských informací, jsou spojeny určité investice,“ poznamenal Ares. „Může se však jednat o menší investice, než by prodejci čekali. Mnohá řešení Computer Vision dokáží například pracovat společně se stávající kamerovou infrastrukturou a vyžadují k tomu pouze jedno hardwarové zařízení. To jsou zvládnutelné náklady a zvládnutelné nasazení – a mohou vést k použitelným poznatkům téměř okamžitě.“

Vytvářejte třecí plochy a chraňte zboží

Analytika, umělá inteligence a pokročilé senzory jsou možná budoucností prevence ztrát, stále však fungují i tradiční způsoby. Konkrétně zajištění toho, aby případní zloději věděli, že jsou sledováni, a aby věděli, že je zboží fyzicky chráněno. Technologie, jako jsou monitory s veřejným zobrazením instalované na místech s vysokou mírou úniku, jako jsou samoobslužné pokladny a v blízkosti vstupů do šaten, mohou skupinám OMK a oportunistickým zlodějům sdělit, že jsou jejich kroky pod dohledem kamer.

Stejně tak řešení ochrany zboží, jako jsou trezory, obaly, pevné štítky a etikety, vytvářejí „třecí“ vrstvu mezi zloději a výrobky, které by jinak mohli ukrást. A přestože zároveň vytvářejí jisté třecí plochy i pro zákazníky s dobrými úmysly, dávají najevo, že berete bezpečnost a zabezpečení vážně – což i poctiví zákazníci pravděpodobně zaznamenají a ocení.

Klíčové body

Rostoucí maloobchodní kriminalita a rostoucí hrozba OMK tlačí prodejce do kouta, je však na čase znovu převzít kontrolu.

Vytvoření bezpečného maloobchodního prostředí má zásadní význam pro zajištění bezpečnosti vás i vašeho týmu, pokud se vám však situaci nepodaří zvládnout, může to mít negativní dopad na vaše hospodářské výsledky a pověst značky. „Ztížením cíle“ a vytvořením třecích ploch pro nepoctivce, využitím dat z řešení, jako je SMaaS a analytika Computer Vision k rozpoznání trendů a proaktivnějšímu přístupu a využitím videozáznamů a údajů o ztrátách na úrovni položek RFID, které pomohou orgánům činným v trestním řízení vytvořit efektivnější případy, všemi těmito způsoby můžete vybudovat maloobchodní prostředí, ve kterém budou nakupující vědět, že investujete nejen do prevence krádeží, ale také do jejich bezpečnosti.

Bližší informace o nárůstu krádeží v obchodech a OMK po celém světě a strategie, jak na ně reagovat, najdete v naší nejnovější bílé knize „Bezpečný maloobchod v novém světě“.

Share

Explore Related Topics

businesswoman reaches out hand to shake

Jste připraveni vidět, jak může Sensormatic Solutions změnit váš konečný výsledek?

Vyžádejte si hovor