Článek

Umožněte zákazníkům nakupovat s důvěrou, kdekoli chtějí

ledna 25, 2024

Share

Nyní již víte, že optimalizace vyřizování omnikanálových objednávek začíná rychlým a přesným přehledem o zásobách – a že identifikace na rádiové frekvenci (RFID) je jedním z nejlepších nástrojů k dosažení tohoto cíle. Pokud jste ji ale nezavedli v celém maloobchodním podniku, pravděpodobně máte prostor k dosažení vyšší hodnoty.

Označení vašich produktů dříve u zdroje pomocí technologie RFID a jejich připojení k správnému softwaru pro řízení zásob vám umožní skutečně poskytovat bezproblémovou omnikanálovou zkušenost s nižším počtem výpadků zásob, slev a zklamaných zákazníků – a to je jen začátek.

Zde je bližší pohled na některé z přínosů, které vaše provozy mohou získat z úspěšného využití technologie RFID v celém dodavatelském řetězci od zdroje až po prodejnu.

Vysoká přesnost stavu zásob ve vašich distribučních centrech

Vaše distribuční centrum vyřídilo před několika dny objednávku a tím to pro něj skončilo. Teď se ale ozvali z prodejny s tím, že dostali něco jiného, než co objednali. Zní vám to povědomě? Nesrovnalosti v objednávkách z prodejen způsobené nepřesnými dodávkami se mohou rychle kumulovat – a pokud chcete najít způsob, jak je napravit, začněte zajištěním sledovatelnosti produktů pomocí RFID již od počátku.

„Distributoři a dodavatelé dostávají vrací prodejcům platby, přičemž výše pokut někdy přesahuje 5 milionů dolarů,“ říká Umesh Cooduvalli, výkonný ředitel pro obchodní rozvoj společnosti Sensormatic Solutions. „Továrny plní objednávky a distribuční centra odesílají to, co mají podle svých údajů odeslat, ale při dodání dochází k nesrovnalostem, které nejsou s to urovnat.“

Co z toho vyplývá?

Bez vysoce přesné přehlednosti na úrovni položek je těžké vyřizovat objednávky tak spolehlivě a přesně, jak byste potřebovali, abyste předešli sporům a promarněným prodejním příležitostem. Tento problém lze odstranit označením produktů u zdroje štítky RFID, zavedením případů použití technologie RFID v distribučních centrech, kontrola přijatých dodávek oproti upozornění ASN, kontrola při odebrání produktu ze skladu a jeho balení v reálném čase a ověření při expedici.

Pokud své produkty vybavíte digitálními technologiemi již dříve v dodavatelském řetězci, budete je moci sledovat v každé fázi cesty. Když jsou vaše produkty označeny štítky RFID a napojeny na systému přehledu zásob — cloudové řešení, ze kterého si můžete zobrazit zásoby a zjistit, kde se jednotlivé produkty v daném okamžiku nachází – máte jediný zdroj pravdivých údajů, ze kterého můžete vycházet při kontrole a sesouhlasení, a tím omezit požadavky na vrácení plateb. Když všechny své produkty označíte u zdroje a každou zastávku v dodavatelském řetězci vybavíte příslušnými případy použití technologie RFID, zásilky neopustí vaši prodejnu, pokud nejsou zabaleny správně.

Zajištění lepšího vyřizování omnikanálových objednávek

Distribuce však není jediným článkem dodavatelského řetězce, který lze technologií RFID posílit.

Exploze elektronického obchodování spolu s nárůstem nových možností nákupu vystavují prodejce stále většímu tlaku. S rostoucí oblibou přepravy do prodejny a online nákupu s vyzvednutím v prodejně (BOPIS) – nebo mimo USA tzv. „Klikni a vyzvedni“ – zaměstnanci prodejen nyní přebírají povinnosti vyřizování objednávek, avšak oproti kolegům ve skladu mají k dispozici jen zlomek potřebných nástrojů.

„Prodejny dostávají omnikanálové objednávky pro daný den, ale ne vždy mají správné nástroje k jejich lokalizaci,“ říká Jamie Kress, vedoucí pracovník pro RFID a digitální technologie divize North American Sales společnosti Sensormatic Solutions. „Nachází se požadovaný produkt v zázemí? V prodejních prostorách? Mimo regál ve zkušební kabince? Mnozí pracovníci prodejen mají k dispozici jen identifikátor jednotky SKU a konečné množství času na to, aby vše našli a poskládali dohromady.“

Pokud se této neefektivitě nevěnuje pozornost, může se různými způsoby promítnout do ztráty prodejů. Zákazníci, kteří si online objednají zboží k vyzvednutí v prodejně, jen aby se dozvěděli, že není skladem, představují přímou ztrátu prodeje. Negativní zákaznická zkušenost se zrušením objednávky po osobní návštěvě však může prodejcům způsobit ztrátu i v budoucnu.

Dnešní zákazníci očekávají bezproblémový omnikanálový zážitek z nákupu, a nedodržení příslibu očekávaného nákupu je tedy to nejhorší, co můžete jako prodejce udělat. Nemluvě o tom, že vznikají stále nové online možnosti, jako je online rezervace s vyzvednutím v prodejně (ROPIS), a pokud nebudete vyřizování omnikanálových objednávek optimalizovat, může to rychle poškodit pověst vaší značky a připravit vás o ještě více zákazníků než dříve.

Jak může technologie RFID pomoci

Komplexně a celopodnikově implementovaná technologie RFID naštěstí nabízí hodnotu mnoha zúčastněným stranám. Díky technologii RFID již zaměstnanci prodejny nemusí odhadovat (nebo doufat), zda je určitá položka skladem. Pomocí mobilní ruční čtečky získávají zaměstnanci přesný přehled o zásobách vaší prodejny na úrovni položek, včetně umístění jednotlivých produktů.

Když totiž označíte produkt štítkem RFID, získáte podrobné informace o každém jedinečném produktu. Nyní vám stačí jeden či dva pracovníci vybavení chytrým zařízením a můžete během 10 minut inventarizovat 10 000 položek. To znamená, že u průměrné středně velké prodejny stačí na provedení kompletní inventury pouhých 30 minut. A protože byly vaše produkty označeny již dříve u zdroje, zaměstnanci budou mít potřebná data, aby viděli, kde případné chybějící položky proklouzly trhlinami v systému, pokud se ukáže, že chybí.

Je zřejmé, že čím více budete využívat technologii RFID od začátku až do konce napříč celým dodavatelským řetězcem, tím méně si budete muset dělat starosti s náhlými výpadky zásob. Díky téměř dokonalému přehledu o veškerých vašich zásobách, které jsou v libovolném kroku k dispozici, v kombinaci s rychlostí a snadností elektronické inventarizace, již zásilky nebudou vaším distribučním centrem přijaty (ani expedovány), pokud nejsou zcela správné.

Klíčové body

Nestačí mít digitálně sledovatelné produkty s podporou RFID na regálech. Pokud je označíte dříve u zdroje a nasadíte příslušné případy použití technologie RFID v jednotlivých krocích v rámci dodavatelského řetězce, získáte naprostý přehled na úrovni jednotlivých položek, který potřebujete k bezproblémovému vyřizování omnikanálových objednávek.

Jasný přehled o dostupnosti vašich produktů vám umožní eliminovat tření v dodavatelském řetězci, omezit výpadky zásob a zajistit, aby zákazníci byli spokojení a vraceli se pro další nákupy.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vám můžeme pomoci identifikovat problémové oblasti, provést pilotní projekt nebo nasadit nové řešení, obraťte se na odborníka společnosti Sensormatic Solutions ještě dnes.

Share

Explore Related Topics

hand applying tag to garment

Zjistěte více o výhodách využívání cloudu TrueVUE pro sestavování přehledů o zásobách.

Kontaktujte nás