White Paper

Odpovědný maloobchod je v srdci všeho, co děláme

Příběh udržitelného maloobchodu Sensormatic Solutions společnosti Johnson Controls

Náš příběh udržitelnosti je založen na hmatatelných krocích. Náš závazek platí nejen pro odvětí, kde podnikáme, ale také pro svět okolo nás. Jak se stále více spotřebitelůztotožňuje se sociálními otázkami na široké globální úrovni, pro firmy je kriticky důležité usilovat o udržitelnost.

Udržitelnost je zásadní pro podnikání. Náš příslibmaloobchodům a jejich zákazníkům je založen na dlouhodobém odkazu naší společnosti jako lídra v této oblasti. Již od roku 1966 je udržitelnost pevnězačleněna do našich procesů a prostředků,výrobků,řešení a služeb.

Naše řešeníumožňujímaloobchodům jednat na základě normativních, daty podporovaných výsledkůa umožňujísebevědomýpřesunsměrem ke zdravější budoucnosti díky:

  • technologii Sensormatic IQ;
  • řešení pro prevenci ztrát;
  • správě skladových zásob;
  • řešení pro bezpečnostvýrobků podléhajících zkáze.

Udržitelnost začíná v našich výrobních zařízeních a přenáší se k našim zákazníkům. Nabízí maloobchodůmpříležitost využít technologii jako ústřední bod jejich vlastních snah v oblasti udržitelnosti.

Podrobnější informace.

Stáhněte si naši bílou knihu o udržitelnosti.

Share