Článek

Nástroje, které vyžaduje program prevence ztrát založený na informacích

října 16, 2023

Share

Data nelžou: ukazuje se však, že data mohou být také nejlepším nástrojem, který se prodejcům v boji proti této kriminalitě nabízí.

Prudký nárůst krádeží v obchodech, který začal v době pandemie, pokračuje dodnes, kdy mu nyní do značné míry nahrává vysoká inflace a mírné tresty za krádeže. Největší obavy však v mnoha oblastech po celém světě vzbuzuje nárůst organizované maloobchodní kriminality (OMK). V USA například vzrostl počet OMK za pouhý rok o 27 procent ,což představuje obrovskou hrozbu pro bezpečnost zaměstnanců – i pro hospodářský výsledek.

„Dříve byla OMK pro zákazníky do značné míry neviditelná,“ uvedl Craig Szklany, viceprezident a generální ředitel pro prevenci ztrát a odpovědnost ve společnosti Sensormatic Solutions. „Nyní se dostává do středu pozornosti. V novinách se o ní píše denně. Je vidět na osobách ozbrojených hlídek, které nyní střeží velké maloobchodní prodejny a dokonce i místní obchody s potravinami. OMK je nyní tak troufalá, že poškozuje vnímání značek ze strany zákazníků. Nejde o to, že by se zákazníci v určitou denní dobu nebo v určité čtvrti vyhýbali jednomu obchodu – jsme svědky toho, že se zákazníci začínají některým značkám vyhýbat úplně.“

Tyto nové hrozby vyžadují v boji proti úbytku zboží a ochraně vašeho týmu nový přístup. Přechod na strategii prevence ztrát založenou na informacích, která upřednostňuje data, vám může pomoci vytvořit cílenější a účinnější strategie.

Proč je prevence ztrát založená na datech budoucností

Obchody jsou pokladnice dat, která čekají na vytěžení. Přechod na strategii prevence ztrát založenou na informacích vám pomůže shromáždit, propojit a aktivovat všechny informace, které máte k dispozici.

„Dnešní maloobchod je plný vynikajících dat – ne vždy však vedou ke smysluplným poznatkům,“ říká Ned McCauley, ředitel divize Smart Sensor Technology ve společnosti Sensormatic Solutions. „Obchody jsou bohaté na data, často jim ale chybí potřebné poznatky. Skýtají různorodé zdroje dat, které buď nejsou, nebo nemohou být navzájem propojené, a nedovolují tak nahlédnout celý obraz. Bez těchto poznatků se budou muset i nadále potýkat s kontrolou úbytků.“

Díky správným propojeným řešením dokáží prodejci analyzovat, jaké druhy výrobků se kradou, která místa jsou nejčastějším cílem, jak se to vše promítá do ušlých tržeb a mnoho dalšího – dokonce až po to, které východy zloději nejčastěji navštěvují.

Sledování těchto faktorů má zásadní význam pro utváření účinnější strategie prevence ztrát a pomáhá prodejcům přejít na aktivnější přístup k boji proti úbytku zboží. Pracovat s daty chtějí prodejci i v regionech, kde je kriminalita v maloobchodě relativně pod kontrolou.

„V oblasti APAC jsou prodejci v tomto ohledu napřed,“ uvádí Daren Ng, viceprezident a generální ředitel společnosti Sensormatic Solutions pro Asii a Tichomoří. „Všichni již mají kamery a žádají: 'Poskytněte nám analytiku. Ukažte nám, co tyto systémy skutečně umí.' Jsou připraveni své úsilí o prevenci ztrát posunout na další úroveň a chápou, že propojené systémy a poznatky z více zdrojů dat jsou budoucností.“

Procházení možných řešení

Více zdrojů dat může být požehnáním i prokletím – přinejmenším ze začátku. Ekosystém propojených moderních řešení dokáže dodat detailní poznatky, které lze přetavit do účinných plánů boje proti úbytku – ovšem až po jejich správné optimalizaci. Výběr správných řešení hned na počátku eliminuje zbytečné pokusy a omyly a pomůže prodejcům rychleji dosáhnout vyspělejšího programu prevence.

Propojte se

Propojené systémy EAS mohou poskytnout neocenitelná data a analytické údaje o událostech spojených s úbytky. Jistě, systémy EAS představují silný vizuální odstrašující prostředek a alarm na dveřích, data získaná z těchto zařízení však umožňují získat přehled potřebný k získání lepšího obrazu o činnosti v oblasti ztrát. Odběr analytického řešení pro správu úbytků, jako je Správa úbytků jako služba (SMaaS), může být krokem k hlubšímu pochopení toho, kde jsou vaše největší slabá místa. Tyto poznatky vám pomůžou v boji proti aktivitě OMK tím, že identifikují vzorce ztrátových událostí, díky nimž přesně určíte, kde se pravděpodobně bude nacházet další ohnisko, a naplánujete personální obsazení tak, aby odpovídalo nejpravděpodobnějším hodinám krádeží v prodejně.

Chcete-li, aby vaše výstupní systémy pracovaly ještě intenzivněji, zvažte jejich vybavení technologiemi, které odhalí, kdy do prodejny vniknou známé kriminální nástroje, jako jsou tašky s kovovou výstelkou a rušičky. Data získaná z této činnosti pomohou odhalit, kde a kdy může dojít k dalšímu útoku. A aby bylo shromažďování forenzních důkazů efektivnější, lze do analytické platformy integrovat videozáznamy spojené s každou událostí ztráty.

Získejte větší přehled

Funkce Viditelnost úbytků vytváří v reálném čase přehled o tom, co, kdy a kde bylo odcizeno, a to pomocí dat RFID na úrovni položek. Tato účinná kombinace poskytuje přehled o událostech krádeží, poznáte tedy přesný čas, místo a hodnotu položky každé události krádeže, dokážete identifikovat události hromadných krádeží a využít tato shromážděná data k vytvoření balíčků důkazů, které orgány činné v trestním řízení potřebují k pronásledování a stíhání těchto agresivních pachatelů.

Tyto poznatky umožňují prodejcům nejen skutečně posunout úsilí v oblasti prevence ztrát na vyšší úroveň, odhalují také nejmodernější analýzy a informace, jejichž cílem je prodejcům umožnit proaktivně reagovat na případy úbytku zboží, snížit počet vyskladněných zásob, bojovat proti nim (OMK), zvýšit tržby a zlepšit provoz prodejen. Navíc lze video integrovat s řešením Viditelnosti úbytků a umožnit tak vizuální ověření a forenzní analýzu.

Tím to ale nekončí. Díky napojení na stávající síť kamer využívá Computer Vision umělou inteligenci a strojové učení k vyhledávání podezřelého chování spojeného s případy uplatnění prevence ztrát. Technologie Computer Vision automatizuje úlohy, získává smysluplné informace z videozáznamů a vyhledává specifické aktivity spojené s trestnou činností, jako je například probíhající prohledávání regálů, vstup velkých skupin osob do obchodu, nadměrné zdržování se a dokonce i parkování vozidel v určitých časech na určitých místech. Když technologie Computer Vision tyto aktivity „spatří“, dostanete upozornění v reálném čase, které vám umožní přijmout proaktivní opatření k zabránění krádežím.

Tyto výkonné analytické nástroje vám pomohou zlepšit vaše snahy o prevenci ztrát a zachovat bezpečné prostředí pro nakupující i spolupracovníky. Technologie Computer Vision vám pomůže identifikovat krádeže v okamžiku, kdy k nim dochází, je však také neocenitelným zdrojem dat, který poskytuje poznatky napříč celým podnikem a tvoří klíčový prvek strategie prevence ztrát, která se zakládá na vyšší úrovni informovanosti.

Klíčové body

Vzhledem k tomu, že je maloobchodní kriminalita stále častější, dravější a sofistikovanější, tradiční přístupy k prevenci ztrát jednoduše nestačí.

Dnešní prodejci se musí vyzbrojit daty, která jim umožní vyvinout program prevence ztrát založený na inteligenci schopný překazit plány zlodějů, pomoci orgánům činným v trestním řízení v boji proti OMK a plošně snížit úbytky.

Zavedení propojeného řešení EAS a jeho doplnění o funkce Computer Vision, technologie Viditelnosti úbytků s podporou RFID a robustní platformu pro analýzu úbytků vám může poskytnout analytické informace a poznatky potřebné k zastavení úbytků již v jejich počátcích.

Chcete-li se blíže seznámit s příčinami nárůstu maloobchodní kriminality po světě a s tím, jak jí lze ve vaší prodejně zabránit, přečtěte si naši aktuální bílou knihu „Bezpečný maloobchod v novém světě“.

Share

Explore Related Topics

businesswoman reaches out hand to shake

Jste připraveni vidět, jak může Sensormatic Solutions změnit váš konečný výsledek?

Vyžádejte si hovor